Skip to main content

Försäkringsförbundets statistik 2009 *REVIDERAD*

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2010 09:00 CET

[Totalavkastningssiffran i detta pressmeddelande har reviderats. För hela statistiken, besök www.forsakringsforbundet.se/qstatistik]

Försäkringsförbundets statistik för liv- och skadeförsäkring 2009 visar att nyteckningen av livförsäkring ökat, liksom de totala premieinkomsterna. Premieinkomsterna för skadeförsäkring är i princip oförändrade, arbetsgruppsjukförsäkring undantaget.

De totala premieinkomsterna för livförsäkring har ökat med 16 procent till 179 miljarder kronor 2009 jämfört med 2008. Av detta utgörs 6 miljarder av flyttat kapital.

Nyteckningen av livförsäkring har minskat med 7 procent för årliga premier, medan nytecknade engångspremier har ökat med 18 procent mellan 2008 och 2009. Sammantaget ger det en ökning av nyteckningen med 9 procent.

Totalavkastningen för livförsäkringsbolagen uppgår till 12,0 procent. Detta är en ökning med 19,2 procentenheter jämfört med 2008, och visar att livförsäkringsbranschens återhämtat sig efter turbulensen på de finansiella marknaderna.

Premieinkomsterna för skadeförsäkring är stabila när man bortser från avtalsgruppsjukförsäkring. För avtalsgruppsjukförsäkringen har det genomförts en premierabattering som gör att skadeförsäkringspremierna totalt sett minskar med 17 procent jämfört med 2008. De totala premieinkomsterna för skadeförsäkring uppgår till 61 miljarder kronor.

Statistiken publiceras på Försäkringsförbundets webbplats

www.forsakringsforbundet.se/qstatistik

För ytterligare information, kontakta statistikassistent Lena Westerberg, 08-522 785 13, eller förbundsekonom Jimmy Hollén, 08-522 785 21.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy