Skip to main content

Fortsatt tillväxt i pensionssparandet

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 09:09 CET

Sammanlagt betalades 149 miljarder kronor in i premier till livförsäkringsbolagen
under perioden oktober 2005 – september 2006. Det är drygt 18
procent mer än under föregående tolvmånadersperiod. Det visar
Försäkringsförbundets statistik.

- Sparformen kapitalpension, som introducerades förra året, svarar för en
stor del av denna ökning. Intresset för kapitalpension är fortsatt stort och
har planat ut på en hög nivå, säger Försäkringsförbundets VD Annika
Lundius.

Jämfört med premieinkomsten under tolvmånadersperioden som slutade
vid halvårsskiftet i år ökade livförsäkringsbolagens premieinkomst under
perioden oktober 2005 – september 2006 med 0,4 procent.

Livförsäkringsbolagens placeringar var vid utgången av det tredje kvartalet
sammanlagt värda 1 926 miljarder kronor, vilket är fem procent mer än vid
årets början. Skadeförsäkringsbolagens placeringar hade vid tredje
kvartalets slut ökat i värde med åtta procent från årets början, till 417
miljarder kronor.

Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolideringsgrad var i genomsnitt
112,8 procent för privat försäkring och premiebestämd
tjänstepensionsförsäkring och 140,2 procent för förmånsbestämd
tjänstepensionsförsäkring vid tredje kvartalets slut. Den sista oktober var
den genomsnittliga aktuella återbäringsräntan 6,7 procent.
I genomsnitten för kollektiv konsolidering och återbäringsränta ingår inte
de försäkringsbolag som är vinstutdelande och därför tillämpar så kallad
villkorad återbäring och avkastningsränta.

- Rättvisande jämförelser av återbäringsränta och avkastningsränta för
olika försäkringsprodukter kan bara göras inom varje företagsform och
produktkategori, påpekar Annika Lundius.
Skadeförsäkringsbolagens premieinkomst från individuellt tecknade
försäkringar ökade under tolvmånadersperioden oktober 2005 – september
2006 med 4,4 procent jämfört med föregående tolvmånadersperiod. I
ökningen ligger att ytterligare försäkringsbolag från årsskiftet 2004/05
ingår i Försäkringsförbundets statistik. Tillsammans svarar dessa
tillkommande försäkringsbolag för drygt hälften av den redovisade
ökningen. Sammantaget uppgick premieinkomsten till 57,1 miljarder
kronor under perioden.

För ytterligare information, kontakta gärna Försäkringsförbundets
chefaktuarie Arne Sandström, 08-522 785 12, eller statistiker Lars Holm,
08-522 785 14.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy