Skip to main content

Ger informationskraven nöjda och trygga försäkringskunder?

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2013 10:09 CEST

Reglerna för hur informationen från försäkringsföretagen till kunderna ska se ut är omfattande. Men vad kan kunderna ta till sig? Välkommen till Svensk Försäkrings konsumentseminarium i Almedalen.

Det finns idag en avsevärd mängd offentlig reglering om fullständig och korrekt information som försäkringsföretagen ska lämna till sina kunder – både före och efter köp. Många aktörer är inblandade i informationsgivningen.

Det ställer krav på att den enskilde konsumenten har intresse av att ta till sig informationen och kunskap om hur informationen ska tolkas och användas för att kunna fatta ett välgrundat beslut.

Med utgångspunkt i en ny rapport från Svensk Försäkring diskuteras hur konsumenter fattar finansiella beslut och hur konsumentinformation bäst bör utformas.

Tid: Tisdagen den 2 juli, klockan 11.15-12.15

Plats: Wisby Strand, lokal Viklau, Donnersgatan/Strandvägen, Visby

Medverkande:

Jessika Vilhelmsson (M), riksdagsledamot Civilutskottet
Gunnar Larsson, generaldirektör Konsumentverket
Gunnar Olsson, chef Konsumenternas Försäkringsbyrå
Bengt-Åke Fagerman, koncernchef Skandia
Christina Lindenius, vd Svensk Försäkring
John Chrispinsson, moderator

Kontakt: Anette Grundström, kommunikationschef, Svensk Försäkring
070-280 27 73 eller anette.grundstrom@insurancesweden.se


Svensk Försäkring är försäkringsföretagens branschorganisation. Vi arbetar för moderna och konkurrenskraftiga spelregler för försäkringsföretagen och för ökad kunskap om privata försäkringars betydelse för enskilda och samhället.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.