Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 21 träffar

Kortslutningar, överslag i elnät och blixtnedslag är vanligaste brandorsakerna

Kortslutningar, överslag i elnät och blixtnedslag är vanligaste brandorsakerna

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2018 07:00 CEST

Under 2017 inträffade 20 000 skador orsakade av brand. Kostnaderna för brandskador varierar mycket beroende på hur omfattande skadan är, vilken typ av egendom som har blivit skadad och vad den värderades till.

Allt fler tecknar privat sjukvårdsförsäkring

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2012 07:03 CEST

Antalet privata sjukvårdsförsäkringar fortsätter att öka. Vid slutet av 2011 hade 464 909 personer en privat sjukvårdsförsäkring. Det är framförallt arbetsgivare som tecknar sjukvårdsförsäkringar till sina anställda.

Försäkringsförbundets statistik 2009 *REVIDERAD*

Pressmeddelanden   •   Feb 19, 2010 09:00 CET

Försäkringsförbundets statistik för liv- och skadeförsäkring 2009 visar att nyteckningen av livförsäkring ökat, liksom de totala premieinkomsterna. Premieinkomsterna för skadeförsäkring är i princip oförändrade, arbetsgruppsjukförsäkring undantaget.

Avkastningen på pensionssparande ökar

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2009 09:20 CET

Livförsäkringsbolagens totalavkastning stiger med återhämtningen på de finansiella marknaderna. Det visar Försäkringsförbundets statistik för tredje kvartalet 2009.

Nyheter 3 träffar

Premierna till skadeförsäkring ökar med 5 procent

Nyheter   •   Sep 05, 2018 08:01 CEST

Det är fortsatt positiv utveckling i försäkringsbranschen. Premieinkomsten till skadeförsäkringsföretagen har ökat med 5 procent under de senaste fyra kvartalen. Det är en fortsatt stabil ökningstakt som har pågått i mer än 5 år.

Premierna till livförsäkring ökar med 8 procent

Nyheter   •   Sep 05, 2018 07:57 CEST

Det är fortsatt positiv utveckling i försäkringsbranschen. Premieinbetalningarna till livförsäkringsföretagen har ökat med 8 procent under det senaste året. Det är en fortsatt stark ökningstakt som har pågått sedan början av 2016.

Översvämningar vanligaste naturskadan under 2017

Översvämningar vanligaste naturskadan under 2017

Nyheter   •   Jul 09, 2018 13:58 CEST

Årsstatistiken för naturskador publiceras idag. Mer än hälften av de naturskador som inträffade under 2017 orsakades av översvämningar. Nästan hälften av skadorna drabbade de tre storstadslänen.

Dokument 2 träffar

Försäkringar i Sverige 2014

Försäkringar i Sverige 2014

Dokument   •   2015-05-04 13:45 CEST

Varje år publicerar vi en uppdaterad statistikbroschyr som sammanfattat försäkringsbranschen i Sverige. Här finns statistik över tecknade skadeförsäkringar, djurförsäkringar, sparande och mycket mer. Nytt för i år är statistik över naturskador. Beställ broschyren i tryckt format http://bit.ly/bestallbroschyr

Försäkringar i Sverige 2013

Försäkringar i Sverige 2013

Dokument   •   2015-04-22 13:04 CEST

Försäkringsbranschen är en viktig del av samhällsekonomin. Genom försäkring kan individer och företag få ekonomiskt skydd till låg kostnad mot olika typer av risker. Svenska försäkringsföretag genererade premieinkomster på drygt 260 miljarder kronor 2013, sysselsatte drygt 20 000 människor och investerade ca 3 400 miljarder kronor i den globala ekonomin.