Skip to main content

SFK:s ordförande: ”JTG:s stadgar måste följas”

Nyhet   •   Nov 23, 2011 23:28 CET

I måndags kväll beslutade Skånska Travsällskapets stämma att ”acceptera Skånska Fältrittklubbens uppsägning av JTG-avtalet”. Men något mandat att omförhandla det 29 år gamla avtalet gav aldrig stämman sin styrelse.

- Vi har varit väldigt tydliga med det här. En grundförutsättning när Skånska Fältrittklubben sade upp det gamla avtalet var att få till stånd en omförhandling och i förlängningen ett nytt avtal. Om STS medlemmar accepterade uppsägningen i måndags kväll borde de naturligtvis även godtagit en omförhandling, säger Skånska Fältrittklubbens ordförande Jacqueline Henriksson.

Stämman gav dessutom styrelsen i uppdrag att utreda de ekonomiska och tekniska konsekvenserna vid anläggandet av en 1 400 meters travbana.

- Genom att över huvud taget initiera ett sådant projekt agerar styrelsen i strid med de gällande JTG-stadgarna. Enligt dessa ska JTG verka för en samverkan mellan trav- och galoppsporten på Jägersro. Så länge det inte finns någon alternativ plan för hur galoppen ska utvecklas på banan har jag svårt att se hur dessa mål ska infrias genom att ersätta den nuvarande galoppbanan med en 1 400 meters travbana.

Under de senaste 100 åren har det arrangerats galopptävlingar på Jägersro. Frågan om ett nytt avtal mellan trav och galoppsporten har varit ett hett ämne i media sedan Skånska Fältrittklubben sade upp avtalet den 12 september.

Redan samma vecka gjorde JTG:s och STS:s ordförande Kerstin Peterson-Brodda följande utspel på Jägersros hemsida:

”Verkligheten förändras och det här kommer alltså inte överraskande för oss. Skånska Fältrittklubben vill nu omförhandla vårt avtal och vi kommer naturligtvis att mötas vid förhandlingsbordet."

- Jag vill inte påstå att jag känner mig lurad. Men under den här processen har jag lärt mig att det jag läser och hör inte alltid överensstämmer med verkligheten, säger Jacqueline.

Finns det några juridiska kopplingar mellan trav och galoppsporten på Jägersro, trots att JTG-avtalet redan är uppsagt?

- Ja, så länge föreningen JTG finns kvar måste de grundläggande stadgarna följas. I stadgarna står det klart stipulerat att det ska bedrivas både trav och galopp på Jägersro. JTG:s stadgar påverkas egentligen inte av det faktum att vi har sagt upp avtalet.

Om galoppsporten mot förmodan skulle försvinna från Jägersros måste med andra ord även föreningen JTG upplösas.

- Så långt hoppas jag inte att vi behöver gå. I så fall skulle det leda till en lång juridisk process med betydande ekonomiska konsekvenser för båda parter. I första hand kommer detta att regleras genom avtal, i andra hand genom beslut av ATG. Vi hoppas självfallet på få till stånd en bättre lösning och att galoppen får fortsätta verka på Jägersro.

Men finns det verkligen en framtid för galoppsporten på Jägersro om STS styrelse trots allt förverkligar planerna på en ny 1 400 metersbana?

- Vi anser att det finns områden på Jägersro som mycket väl skulle kunna disponeras av båda parter separat. Lösningar som kan uppfylla allas önskemål med fortsatta synergieffekter. Det är bland annat detta vi skulle vilja föra en dialog om.

En förutsättning för att dessa lösningar ska komma till stånd är dock tid.

- Ett rimligt minimikrav är naturligtvis att vi får skäligt med tid att uppföra en ny bana och anläggning. Jag finner det anmärkningsvärt och ansvarslöst att STS styrelse inte på eget initiativ förde fram den rekommendationen till sina medlemmar på stämman. Genom ett sådant agerande visar de ingen större förståelse och respekt för systersporten.

De senaste veckorna har det höjts flera kritiska röster, framför allt bland några av de större galopptränarna på banan. Känner du fortfarande att du och din styrelse har ett förtroende bland medlemmarna Skånska Fältrittklubben?

- Jag är fullt medveten om att aktiva och hästägare känner en stor oro. Det är väldigt olyckligt att de ska behöva uppleva det här.

- Trots det upplever jag det som om de flesta har förståelse för vårt agerande. Däremot finns det en liten men väldigt högljudd skara personer som visat en väldigt negativ inställning, inte bara mot Skånska Fältrittklubben utan mot Svensk Galopp i stort.

Finns det något som kunde gjorts annorlunda under den här processen?

- Det är alltid lätt att vara efterklok, men som situationen ser ut hade det varit svårt att agera annorlunda. Vi hade gärna velat förankra frågan bättre bland våra medlemmar. Tyvärr är det svårt att genomföra i praktiken när varken avtal eller protokoll inom STS och JTG - till skillnad mot SFK – är offentliga.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy