Skip to main content

Allmänhetens gåvor når rekordnivå för insamlingsåret 2013 – Svensk Insamlingskontroll presenterar ny statistik

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2014 14:00 CEST

Den svenska allmänhetens vilja att skänka pengar till organisationer med 90-konto ökade under insamlingsåret 2013 till 5,8 miljarder. Under insamlingsåret ökade de svenska insamlingsorganisationerna sina intäkter med mer än en halv miljard jämfört med föregående år.

Svensk Insamlingskontroll offentliggör i dag sin prognos för statistik för insamlingsåret 2013 som är baserad på 90-kontoinnehavarnas rapportering till Svensk Insamlingskontroll. Det finns cirka 400 organisationer med 90-konto som bedriver insamlingsverksamhet i Sverige.

Insamlingsorganisationernas totala intäkter uppgick 2013 till närmare 16,9 miljarder kronor. Det kan jämföras med drygt 10 miljarder för tio år sedan. Den svenska allmänheten skänkte 2013 hela 5,8 miljarder kronor, vilket är en rekordnivå jämfört med tidigare år. Det överstiger till och med 2005, året efter tsunamin som var exceptionellt med en insamling på 5,3 miljarder.

-  Det är en glädjande utveckling, att allmänhets välvilja fortsätter att öka och att vi kan redovisa rekordsiffror för insamlingsårets 2013. Det visar också att behovet av kontroll är viktigt, att organisationerna har ordning på sin ekonomi och hur de använder pengarna, säger controller Tommy Jonsson på Svensk Insamlingskontroll.

Allmänheten har blivit mer medveten om 90-kontots betydelse när det gäller offentliga insamlingar. 90-kontot och Svensk Insamlingskontrolls logotyp är för givaren en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet (minst 75 % av de totala intäkterna) utan oskäliga kostnader (högst 25 % av de totala intäkterna).

Utförligare statistik finns att hämta på http://www.insamlingskontroll.se/

För frågor kontakta:

Kanslichef Lena Hörnblad, 08-783 80 61

lh@insamlingskontroll.se

Controller Tommy Jonsson, 08-783 80 63

tj@insamlingskontroll.se


Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening. Föreningen bildades 1980 under namnet Stiftelsen för Insamlingskontroll, SFI, av arbetsmarknadens parter SAF (numera Svenskt Näringsliv), Saco, TCO och LO samt FAR (organisationen för revisions- och rådgivningsbranschen).

 Våra medlemmar och huvudmän är idag Svensk Näringsliv, Saco, TCO och LO. Svensk Insamlingskontroll tog över den kontroll över insamlingar bland allmänheten som sedan 1943 hade utövats av Näringslivets Granskningsnämnd som var ett organ inom SAF. År 1943 ingick Näringslivets Granskningsnämnd ett avtal med Kungliga Poststyrelsen som innebar att de organisationer som Granskningsnämnden kontrollerade kunde få ett särskilt postgironummer med sex siffror som började med 90. Numera har vi avtal med Nordea och kontona benämns PlusGiro. Det har även tillkommit en extra kontrollsiffra, varför 90-kontona i dag är sjusiffriga.

Sedan år 2006 har Svensk Insamlingskontroll även ett avtal med Bankgirocentralen med samma innebörd. Detta innebär att stiftelser, ideella föreningar och trossamfund som har sjusiffriga PlusGirokonton och Bankgiro som börjar med 90 har godkänts och granskas av oss. Den första juli 2009 bytte vi namn till Svensk Insamlingskontroll.

Svensk Insamlingskontroll har sedan 2006 en överenskommelse med de fyra svenska mobiltelefonoperatörerna - TeliaSonera, Telenor, Tele2 och Tre - angående abonnemang av "premium SMS välgörenhetsnummer 72 900 - 72 999". Pengar kan doneras av givare genom ett SMS till dessa nummer. Numren i denna serie delas  endast ut till insamlingsorganisationer som har beviljats 90-konto.

De organisationer som vi beviljar 90-konto blir inte medlemmar i vår förening. Svensk Insamlingskontroll avtalar med 90-kontoinnehavarna att de kan beviljas 90-konto under förutsättning att samtliga styrelseledamöter, suppleanter och firmatecknare försäkrar att de följer våra föreskrifter och anvisningar samt att vi får granska 90-kontoinnehavaren.


Bifogade filer

PDF-dokument