Skip to main content

Insamling till 90-konton når nya rekordnivåer– Svensk Insamlingskontroll presenterar ny statistik

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2016 08:00 CET

Totalt ökade de svenska insamlingsorganisationerna med 90-konto sina intäkter med 1,7 miljarder kronor 2015 jämfört med föregående år. De totala intäkterna för insamlingsorganisationer med 90-konto uppgick 2015 till 19,4 miljarder.

Svensk Insamlingskontroll offentliggör i dag sin statistik för insamlingsåret 2015, som är baserad på 90-kontoinnehavarnas rapportering.

Insamlingsorganisationernas sammanlagda intäkter från allmänheten, myndigheter, organisationer och företag uppgick 2015 totalt till 19,4 miljarder. Under de senaste tio åren är det en ökning med närmare 9 miljarder kronor.

Den svenska allmänhetens givmildhet uppgick 2015 till hela 7,1 miljarder kronor, vilket är en ökning med 1 miljard kronor jämfört med året innan.

– Det är glädjande att givandet fortsätter att öka. Med detta följer ett ökat behov av kontroll av vilka som står bakom en organisation, att de har ordning på sin ekonomi och hur de använder pengarna säger Lena Hörnblad, kanslichef på Svensk Insamlingskontroll, en ideell förening som beviljar 90-konton.

Det finns idag 421 organisationer som bedriver insamlingsverksamhet med 90-konto i Sverige. Allmänheten och övriga gåvogivare har blivit allt mer medvetna om 90-kontots betydelse när det gäller offentliga insamlingar.

90-kontot och Svensk Insamlingskontrolls logotyp är en kvalitetsstämpel som talar om för givaren att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader. Det innebär att minst 75 % av de totala intäkterna ska gå till ändamålet och högst 25 % får gå till insamlings- och administrationskostnader.

Utförligare statistik med flerårsöversikt finns att hämta på www.insamlingskontroll.se

För frågor kontakta:

Kanslichef Lena Hörnblad, 08-783 80 61

lh@insamlingskontroll.se

Controller Tommy Jonsson, 08-783 80 63

tj@insamlingskontroll.se

Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som beviljar 90-konton till organisationer som bedriver offentlig insamling och som uppfyller högt ställda krav. Svensk Insamlingskontroll har mer än 60 års erfarenhet av att kontrollera insamlingsorganisationer. Huvudmän är LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv.

Bifogade filer

PDF-dokument