Skip to main content

Stiftelsen MusikBojen har beviljats 90-konto

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2018 08:00 CEST

Fler barn och unga ska ges möjlighet att behandlas med musikterapi. Det tycker StiftelsenMusikBojen, som arbetar för att främja musikterapeutiska aktiviteter i Sverige. Nu har organisationen beviljats 90-konto av Svensk Insamlingskontroll.

Att spela eller lyssna till musik är sedan länge en erkänd form av terapi. Behandlingen genomförs av diplomerade och legitimerade musikterapeuter med flera års utbildning. Men för få barn och ungdomar i Sverige får chansen att prova metoden. Det menar Claire Rosvall, generalsekreterare för Stiftelsen MusikBojen.

– Vi vill att fler ska få tillgång till musikterapi. Musik fungerar som ett kommunikationsverktyg. För någon som genomlidit ett trauma kan musikterapi därför ge verktyg för att uttrycka sina känslor och därigenom stärkas som människa, säger Claire Rosvall.

Svåra krigstrauman, social utsatthet och fattigdom, eller sjukdom och handikapp. De bakomliggande orsakerna till varför barn och unga kan behöva hjälp och stöd är många. MusikBojen arbetar inte bara för att öka kännedomen om musikterapi, utan ser också till att fler behövande får möjlighet att behandlas genom att bekosta faktiska terapitimmar.

– Inom kort kommer vi att finansiera musikterapi på Akademiska sjukhuset i Uppsala, BUP i Norrtälje, samt ett HVB-hem i Trosa. Skattepengarna i Sverige behövs inom så väldigt många områden och räcker inte till i exakt alla lägen. Därför är det nödvändigt med MusikBojen och andra organisationer, säger Claire Rosvall.

Kraven stimulerar till bättre arbete

Att ansöka om 90-konto var en självklarhet redan vid MusikBojens grundande hösten 2017. Claire Rosvall har lång erfarenhet av att bedriva organiserat insamlingsarbete och vet hur viktiga de stränga kraven från Svensk Insamlingskontroll är.

– Som givare ska man kunna följa varje krona. Att ha ett 90-konto är det bästa sättet att visa sin vilja till transparens. Reglerna från Svensk Insamlingskontroll stimulerar oss till att jobba ännu hårdare, säger Claire Rosvall.

Organisationer med 90-konto måste leva upp till följande krav:

Klart syfte. Organisationen måste kunna redovisa ett tydligt ändamål för insamlingen.

Låga kostnader. Pengarna ska gå till ändamålet. Inte mer än 25 procent av de insamlade medlen får gå till administration.

Ekonomisk kompetens. Ledamöter i styrelsen ska vara ekonomiskt kunniga och får inte ha betalningsanmärkningar.

Årlig kontroll. Organisationen måste varje år skicka in räkenskapshandlingar till Svensk Insamlingskontroll, som granskar och följer upp att insamlade medel används på rätt sätt.

Organisationer med 90-konto hade mellan 2014 och 2016 en genomsnittlig administrationskostnad på 11 procent av de insamlade medlen. Mer statistik finns på www.insamlingskontroll.se.

För frågor kontakta:

Lena Hörnblad, 08-783 80 61                            lh@insamlingskontroll.se

Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som beviljar 90-konton till organisationer som bedriver offentlig insamling och som uppfyller högt ställda krav. Svensk Insamlingskontroll har mer än 60 års erfarenhet av att kontrollera insamlingsorganisationer. Huvudmän är LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv.

Bifogade filer

PDF-dokument