Skip to main content

Utbetalningar till ändamålet på rekordnivå – Svensk Insamlingskontroll redovisar statistik för 2018

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2019 08:00 CEST

Organisationer med 90-konto betalar ut mer pengar till ändamålet än någonsin. Det framgår av ny statistik från Svensk Insamlingskontroll, som har granskat rapporterna från 430 organisationer.

– Under 2018 betalades 20 miljarder kronor ut till ändamålet. Det är rekord, säger Tommy Jonsson, controller på Svensk Insamlingskontroll.

Den nya rekordnivån innebär att för varje skänkt hundralapp går i genomsnitt 92 kronor till det ändamål som respektive organisation samlar in pengar till. Det är en tydlig förändring jämför med 2017, då motsvarande siffra låg på 87 kronor per inbetalad hundralapp. Totalt sett är det en ökning från 18,7 miljarder kronor till 20 miljarder kronor.

– Jag har kontrollerat statistiken 20 år bakåt i tiden och aldrig sett en så hög ändamålsuppfyllelse. Det är glädjande. Det är trots allt de medel som betalas ut som gör den verkliga nyttan, om det så är inom cancerforskning, insatser i katastrofområden eller läxhjälp i den svenska skolan, säger Tommy Jonsson, controller på Svensk Insamlingskontroll.

Klimatet engagerar fler givare

Organisationer med 90-konto har förbundit sig att varje år redovisa sin verksamhet för Svensk Insamlingskontroll. Det handlar bland annat om hur mycket pengar som har samlats in, hur mycket som betalats ut, samt nivån på administrativa kostnader. Statistiken visar inte bara hur väl organisationerna följer de krav som Svensk Insamlingskontroll ställer, utan är också en temperaturmätare på givmildheten i det svenska samhället.

– Det totala givandet ökar fortfarande, även om det har bromsat in jämfört med tidigare år. 2018 ökade givandet till sammanlagt 21,7 miljarder kronor jämfört med 21,5 miljarder kronor 2017. Fortfarande utgör gåvor till humanitärt bistånd den största andelen. Men vi ser också en ökad trend att skänka till forskning kring sjukdomar, liksom till behövande i Sverige. Att människor oroar sig för klimatförändringar avspeglas också i statistiken. Där kan vi se att organisationer som arbetar med information och opinionsbildning kring miljö och klimat har samlat in mer pengar än tidigare, säger Tommy Jonsson.


För mer utförlig statistik med flerårsöversikt, se www.insamlingskontroll.seFör frågor kontakta:

Lena Hörnblad, 08-783 80 61                              lh@insamlingskontroll.se

Tommy Jonsson, 08-783 80 63                           tj@insamlingskontroll.se

Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som beviljar 90-konton till organisationer som bedriver offentlig insamling och som uppfyller högt ställda krav. Svensk Insamlingskontroll har 75 års erfarenhet av att kontrollera insamlingsorganisationer. Huvudmän är LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv.

Bifogade filer

PDF-dokument