Skip to main content

Gemensamma satsningar på jämställdhet ger resultat

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2010 09:01 CET

Media har den senaste tiden uppmärksammat förekomsten av sexuella trakasserier i scenkonstbranschen. Arbetsmarknadens parter, Teaterförbundet och Svensk Scenkonst, bedriver sedan flera år tillbaka ett gemensamt långsiktigt arbete för att förändra situationen. Och det ger resultat.

För parterna på scenkonstområdet är förekomsten av sexuella trakasserier en sedan länge känd och uppmärksammad fråga.

Det juridiska ansvaret för att motverka sexuella trakasserier på en arbetsplats är arbetsgivarens, men för att nå resultat ser Svensk Scenkonst och Teaterförbundet en stor fördel i att partsgemensamt arbeta med dessa frågor.

Några exempel på det gemensamma arbetet är den halvdagsutbildning om hur man arbetar mot sexuella trakasserier som parterna erbjuder löpande. Utbildningen har hållits på ett antal teatrar runt om i landet. En annan är uppdateringen av Teaterförbundets jämställdhetscheck med målet att den ska vara partsgemensam. Checken är ett enkelt verktyg, en checklista, för den som vill arbeta medvetet med jämställdhet i en produktion. I checken finns frågor om sexuella trakasserier.

Trakasserier förekommer i alla branscher. Det finns dock en del branschspecifika förutsättningar på scenkonstområdet som kan påverka. Tillsvidareanställningar är ovanliga, närmare 70 % av de yrkesverksamma är frilansare. Dessa anställningsförhållanden kan hämma många att tala öppet.

– Det är arbetsledningens ansvar att ämnet hamnar på agendan. Men vi måste arbeta med frågorna så att alla medarbetare involveras. Våra medlemmar satsar på utbildningar för chefer och mellanchefer i arbetsmiljöarbete, där diskriminering och trakasserier är en del. Det är viktiga signaler till oss att man numera prioriterar frågan, säger Sture Carlsson, förbundsdirektör på Svensk Scenkonst.

– Sexuella trakasserier är framförallt en form av maktutövning. Att arbeta med en mer jämställd fördelning av makt och resurser och lika möjligheter till utveckling i arbetet för kvinnor och män är därför frågor som vi gemensamt arbetar för, säger Anna Carlson, ordförande på Teaterförbundet.

Teaterförbundet och Svensk Scenkonst har också tidigare genomfört flera åtgärder på jämställdhetsområdet som lett till konkreta resultat. En chefsutbildning för kvinnor för fem år sedan förändrade snabbt kartan: Idag är drygt 50 % av högsta cheferna på teatrarna kvinnor. Parterna har också i dagarna avslutat en chefsutbildning i genus- och jämställdhet, där 12 chefer från scen- och musikområdet deltagit.   

För mer information kontakta:
Sture Carlsson, förbundsdirektör Svensk Scenkonst, tel. 070-577 86 21
Anna Carlson, ordförande, Teaterförbundet, tel. 070-585 22 83
Ulla Svedin, ordförande i TF:s grupp för jämställdhet och andra diskrimineringsfrågor (bor i Göteborg) 070-775 5980

SR Ekot kommer under måndagen den 15 januari att redovisa den enkät om förekomsten av sexuella trakasserier i scenkonstbranschen som genomförts bland Teaterförbundets medlemmar.

Pressmeddelandet är gemensamt för Svensk Scenkonst och Teaterförbundet

Svensk Scenkonst är en branschorganisation för arbetsgivare i scenkonstbranschen. Vi representerar drygt 100 företag och organisationer verksamma inom teater, dans och musik. Våra medlemsorganisationer innefatar verksamheter i såväl statlig, regional, kommunal som privat regi. De anslutna organisationerna har cirka 6000 personer anställda. Vårt uppdrag är att ge våra medlemmar optimala förutsättningar att utveckla en scenkonst för alla.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy