Skip to main content

Gör kulturen och scenkonsten till en del av FN:s utvecklingsmål

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2016 16:00 CEST

Bild: Regeringskansliet

Den samlade scenkonstbranschen vid Svensk Scenkonsts stämma 2016 uppmanar riksdag och regering att göra kulturen och scenkonsten till en del av FN:s utvecklingsmål. Stämman antog följande uttalande:

"Svensk Scenkonsts stämma ser med stor oro på de inskränkningar av det fria ordet och den konstnärliga friheten som sker i vår omvärld. Fri scenkonst i ett starkt kulturliv med internationella utbyten är avgörande för en hållbar utveckling med inkluderande samhällen.

Svensk Scenkonsts stämma uppmanar riksdag och regering att stärka scenkonsten som ett värn för yttrandefrihet och demokrati genom att ge kulturen en plats i Sveriges arbete för att genomföra FN:s utvecklingsmål."

BAKGRUND

FN:s nya utvecklingsmål, Agenda 2030, är en historiskt ambitiös överenskommelse mellan världens regeringar med 17 huvudmål och 169 delmål. Världsfederationens medlemmar har nu i uppdrag att genomföra dessa och Sveriges regering har gett en delegation i uppdrag att lämna förslag på en handlingsplan. Företrädare från kulturområdet ingår inte i delegationen.(Kommittédirektiv 2016:18, regeringsbeslut 10 mars 2016)

FN-organet Unesco har samtidigt uppmärksammat kulturens roll för en hållbar utveckling, inkluderande samhällen och för att stärka de grundläggande fri- och rättigheterna. Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar (2005) är för det en viktig plattform.

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst och dess 107 medlemsföretag har på stämman 2016 stakat ut vägen för att fortsatt kunna erbjuda professionell scenkonst till alla i hela landet. Stämman har ställt sig bakom att organisationen Svensk Scenkonst tar sig an ett antal viktiga utmaningar och möjligheter för att fortsatt kunna skapa arbetstillfällen och ge människor möjlighet att ta del av högklassig kultur, en förutsättning för vårt demokratiska samhälle och regioners utveckling. Med en ny vision för organisationen har Svensk Scenkonst getts en fortsatt tydlig uppgift för framtiden. Stämman har också uttalat att kulturen och scenkonsten måste ges förutsättningar att samverka internationellt och ges en större plats i FN:s utvecklingsarbete. Fri scenkonst är ett värn för yttrandefrihet och demokrati.

Svensk Scenkonst är bransch- och arbetsgivarorganisation för företag inom musik, dans och teater. Vi representerar över 100 teatrar, orkestrar, operahus, danskompanier, länsmusikorganisationer, produktionsbolag och andra verksamheter inom den svenska scenkonsten. Svensk Scenkonst verkar för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för medlemsföretagen att bedriva en professionell verksamhet, både nationellt och internationellt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.