Skip to main content

Nio kvinnor som ska förändra musiklivet

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2013 08:00 CET

Nu drar ledarskapsprogrammet ”Spela jämnt” igång. Nio kvinnor, med ambitionen att bli högsta chef inom det svenska musiklivet, har valts ut till det ettåriga programmet. Svensk Scenkonst, som står bakom utbildningen, vill på sikt se fler kvinnor på höga positioner i musiklivet.

Utbildningen Spela Jämnt pågår under ett år och de nio utvalda deltagarna, samtliga kvinnor, kommer vid 12 utbildningstillfällen att lära sig mer om bland annat kulturpolitik, styrning av offentligt finansierade verksamheter, ledarskap, arbetsrätt, ekonomistyrning och genus- och jämställdhetsfrågor. En viktig del av utbildningen är gruppens sammansättning och erfarenhetsutbytet.

– Vi hoppas att genomslaget blir lika stort som för några år sedan då vi genomförde en liknande ledarskapsutbildning tillsammans med Teaterförbundet. 8 av 12 som gick programmet då är idag högsta chefer vid någon av Svensk Scenkonsts medlemsföretag och har haft stort inflytande över att jämställdheten ökat på chefsnivå, säger Ulrika Holmgaard, VD för Svensk Scenkonst.

De nio deltagarna har en bred erfarenhet från musiklivet, bland annat som musiker, arrangör, producent, dirigent och festivalchef. De kommer från hela landet, både från det offentligt finansierade och det fria musiklivet.

Utbildningen genomförs med stöd av Statens musikverk och i samarbete med Högskolan för scen och musik i Göteborg.

För mer information kontakta:
Helena Faxgård, kommunikationschef 070-946 39 70
Ulrika Holmgaard, VD 070-108 57 57

.  


Svensk Scenkonst är branschorganisation för företag inom musik, dans och teater. Vi representerar över 100 teatrar, orkestrar, operahus, danskompanier, länsmusikorganisationer, produktionsbolag och andra verksamheter inom den svenska scenkonsten. Svensk Scenkonst verkar för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för medlemsföretagen att bedriva en professionell verksamhet, både nationellt och internationellt.

Svensk Scenkonst - För professionella företag i scenkonstbranschen


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy