Skip to main content

Regeringen duckar i pensionsfrågan – hårt slag mot scenkonstbranschen

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 14:35 CEST

I dagens budgetproposition duckar regeringen i frågan om scenkonstbranschens pensionssystem, något som riskerar få allvarliga konsekvenser för svenskt kulturliv. Branschorganisationen Svensk Scenkonst ifrågasätter regeringens passivitet.

Scenkonstbranschen dras sedan länge med ett ohållbart pensionssystem. En utredning som presenterades 2009 visade på lösningar som branschen ställer sig bakom och som inte medför några ytterligare kostnader för staten.

Svensk Scenkonst har uppfattat att det råder bred politisk enighet kring att ett systemskifte är nödvändigt och att man bör anta utredarens förslag. Väsentliga delar i förslaget bygger på avancerade beräkningar som faller om förslaget inte kan genomföras från januari 2012. Utredningens tidplan riskerar alltså att haverera när regeringen nu inte fattat beslut i frågan. Statens Pensionsverk som ska administrera delar av det nya regelverket kommer inte att hinna hantera nödvändiga systemförändringar.

Frågan flyttas dessutom nu från Finansdepartementet till Socialdepartementet med Statsrådet Stefan Attefall som ansvarig minister.

– Vi kommer idag att begära tid för en uppvaktning inför honom för att återigen framföra våra krav och för att få besked om regeringens planer, säger Sture Carlsson, förbundsdirektör vid Svensk Scenkonst.

Dagens system innebär att scenkonstorganisationerna har oförutsägbara och skenande pensionskostnader för framförallt dansare och sångare som över tid urholkar ekonomin och leder till att arbetsmarknaden för dessa grupper krymper. Den kulturpolitiska satsning på dans som pågått under några år riskerar att gå om intet. Ägarna – kommuner och landsting – tvingas ge extra obudgeterade anslag till institutionerna för att rädda verksamheterna. Genomförandet av utredarens förslag har därför mycket hög prioritet för branschen. Förslaget innebär inte heller några ökade kostnader för staten.

– Vi har uppfattat att regeringen ämnar genomföra förslaget och det råder enighet över blockgränserna i frågan. Avsaknad av beslut i dagens budgetproposition är därför obegripligt, säger Sture Carlsson, förbundsdirektör på Svensk Scenkonst.

Det nya pensionssystemet föreslås bygga på avtal mellan arbetsmarknadens parter och kommer att innebära tidskrävande förhandlingar i kommande avtalsrörelse. I den nyligen avslutade avtalsrörelsen har parterna utgått ifrån den tidplan som anges i utredningen. Kommande förhandlingar blir väldigt komplicerade om utredningens förslag inte genomförs enligt plan. 

– Om inte tidplanen i utredningen kan hållas finns risk att hela reformen skjuts på en oviss framtid. Vi tycker att det är mycket anmärkningsvärt att det enda regeringen har att säga i denna ödesfråga för branschen är att ”frågan bereds inom regeringskansliet.” Frågan har stötts och blötts i över 10 år och nu har vi äntligen ett förslag till lösning som inte innebär några ytterligare kostnader för staten. Det borde verkligen ligga i regeringens intresse att få denna fråga bort från dagordningen. Detta dels för att slippa ständiga krav på kompensation för ökade kostnader och inte minst för att underlätta genomförandet av regeringens stora regionaliserings reform.  Vi måste få ett tydligare besked – vad vill regeringen i denna fråga? säger Sture Carlsson.

Svensk Scenkonst höll tidigare idag en presskonferens, där delar av Svensk Scenkonsts styrelse medverkade, flera representerar för verksamheter som drabbats hårt av dagens pensionssystem:

– När regeringen nu väljer att ducka i frågan får det konsekvenser för den konstnärliga kvaliteten på Kungliga Operan. Dagens system innebär att sångare och dansare stannar kvar i tjänst långt efter att de nått höjden av sitt konstnärskap. Behovet att anställa yngre artister som kan bidra till konstnärlig utveckling går inte att tillfredsställa eftersom vi då skulle sitta med dubbla kostnader och vi har små möjligheter att omplacera äldre personer. Vi har som enda institution i Sverige i uppdrag att bevara och utveckla den klassiska baletten, detta är ett direkt hot mot denna konstform, säger Birgitta Svendén, VD Kungliga Operan.

– Den regionaliseringsprocess som nu sjösätts, där de statliga kulturanslagen ska fördelas regionalt, kommer också att försvåras avsevärt. Nu ska vi väga in en okänd faktor som ska med i förhandlingen mellan Region Skåne och Kulturrådet. Förutom alla andra hänsyn som ska tas i de kommande förhandlingarna måste man nu även beakta scenkonstinstitutionernas pensionskostnader – kostnader som i praktiken är mer eller mindre omöjliga att förutse. Det är väldigt märkligt att två stora branschreformer, regionalisering och pensioner inte går hand i hand. Istället tvingar staten över problemet på regionerna. Det är oacceptabelt, säger Åsa Söderberg, VD för Skånes Dansteater. 

För mer information kontakta:
Sture Carlsson, förbundsdirektör, tel 070-577 86 21
Åsa Hollmén, förhandlingschef och pensionsexpert, tel 070-848 28 88

 

 

 

Svensk Scenkonst är en branschorganisation för arbetsgivare i scenkonstbranschen. Vi representerar drygt 100 företag och organisationer verksamma inom teater, dans och musik. Våra medlemsorganisationer innefatar verksamheter i såväl statlig, regional, kommunal som privat regi. De anslutna organisationerna har cirka 6000 personer anställda. Vårt uppdrag är att ge våra medlemmar optimala förutsättningar att utveckla en scenkonst för alla.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy