Skip to main content

Vidare ramar krävs för konstruktiva pensionsförhandlingar

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2014 12:54 CEST

Svensk Scenkonst gör bedömningen att den ram för nytt pensions- och omställningsavtal som regeringen har gett inte är tillräcklig för att parterna ska kunna komma överens om ett avtal före årsskiftet. Analysen baseras på beräkningar som gjorts av aktuarier som visar att 30 mkr inte räcker till att både skapa ett omställningssystem för dansare och sångare och hantera övriga konstnärliga yrkesgrupper som berörs av systemskiftet.

-  Regeringen, de fackliga organisationerna och Svensk Scenkonst är alla överens om att vi snarast måste ta fram ett nytt pensionssystem för scenkonstbranschen eftersom det nuvarande inte fungerar bra. Vi inser också att det är en politisk fråga vilket utrymme som parterna ges för att skapa detta nya system, säger Stefan Forsberg, ordförande för Svensk Scenkonst.

-  Men om vi ska nå i mål med att träffa kollektivavtal inom den tidsram som regeringen satt, till årsskiftet, bedömer vi att det krävs ett något större ekonomiskt utrymme, säger Stefan Forsberg, ordförande för Svensk Scenkonst.

Regeringens beslut om ramar för det framtida systemet för pension - och omställning innebär att dagens kostnad på 300 mkr ska minska till 180 mkr. Ett uttalat politiskt mål har varit att de lägre pensionsåldrarna avskaffas och ersätts med aktivt omställningsstöd för att säkra den konstnärliga kvaliteten på scenkonstinstitutionerna. De fackliga organisationerna har hittills framfört krav på att även det nya systemet ska kosta 300 mkr per år.

-  Svensk Scenkonst är redo att lägga ner ett mycket intensivt arbete under hösten för att kunna skapa ett nytt system för pension och omställning som alla parter kan vara nöjda med, och vi hoppas att detta ska kunna ske genom fruktbara och konstruktiva diskussioner med våra motparter, säger Stefan Forsberg.

Läs mer om Svensk Scenkonsts analys av de ekonomiska förutsättningarna för ett nytt pensionssystem på vår hemsida.

För mer information, kontakta Stefan Forsberg, ordförande, 070-786 02 50.


Svensk Scenkonst är branschorganisation för företag inom musik, dans och teater. Vi representerar över 100 teatrar, orkestrar, operahus, danskompanier, länsmusikorganisationer, produktionsbolag och andra verksamheter inom den svenska scenkonsten. Svensk Scenkonst verkar för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för medlemsföretagen att bedriva en professionell verksamhet, både nationellt och internationellt.

Svensk Scenkonst - För professionella företag i scenkonstbranschen


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.