Skip to main content

VA-branschen får stöd med 25,5 miljoner kronor från Energimyndigheten till energieffektivisering.

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2008 09:48 CEST

Statens Energimyndighet har nyligen beslutat att bevilja en ansökan från Svenskt Vatten om ett statligt bidrag på 25,5 miljoner kronor för en fortsättning av det pågående projektet: "VA-verkens bidrag till Sveriges energieffektivisering". Huvuddelen av pengarna skall användas till investeringar som minskar energianvändningen vid landets Vatten- och Avloppsverk.

Projektet, som varit mycket lyckosamt har pågått sedan 2005, och utförs till stor del av Svenskt Vattens medlemmar, de svenska VA-verken. Det finns en fortsatt stor potential att genom effektiviseringar och investeringar minska elanvändningen inom VA-sektorn, öka produktionen av biogas och värmeleveranser med värmepumpsteknik från avloppsvattnet samt att vara pådrivande för att ny energieffektivare teknik introduceras i branschen.

- Det var ett mycket glädjande beslut som ger oss resurser att fortsätta och vidareutveckla vårt framgångsrika projekt. Genom projektet är jag övertygad om att vi kan öka intresset för energieffektivisering hos våra VA-verk betydligt, säger Anders Lingsten, projektledare för energieffektiviseringsprojektet.

- Vi sätter mycket stort värde på beslutet som innebär att vår sektor kommer att kunna ge ett mycket konkret och positivt bidrag till regeringens ambitiösa klimat och miljömål. Den totala projektbudgeten överskrider 100 miljoner kronor och genom det nära samarbetet mellan kollegor i vår bransch kommer många uppföljningsprojekt genereras. Genom ett ökat samarbete med våra leverantörer kommer även svensk miljöteknikexport att gynnas positivt, säger Roger Bergström, VD på Svenskt Vatten och ordförande i projektets styrgrupp, i en kommentar.

För ytterligare information:

Anders Lingsten, projektledare, tel. 0705 64 42 41, e-mail: anders.lingsten@telia.com

Roger Bergström, VD tel. 0709 28 28 70, e-mail: roger.bergstrom@svensktvatten.se

eller www.svensktvatten.se under knappen "Energiprojektet"

 

Svenskt Vatten företräder vattentjänstföretagen i Sverige och vårt budskap är friskt vatten och rena sjöar. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från ca 8 miljoner anslutna kunder. De är därmed Sveriges viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag. Svenskt Vatten företräder även de svenska vattentjänstföretagen inom den europeiska vattenbolagsorganisationen EUREAU med ca 400 miljoner kunder.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy