This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Aladåb med Svenskt Sigill-märkt kyckling

Bild -

Aladåb med Svenskt Sigill-märkt kyckling

Laga julens läckra aladåb av Svenskt Sigill-märkt kyckling
  • Licens: Creative Commons erkännande
  • Av: Helén Pe
  • Filformat: .jpg
  • Storlek: 5428 x 7230, 112 MB
Ladda ner

Ämnen

Taggar


Svenskt Sigill är en miljömärkning för svensk mat och blommor. Märkningen tar ett helhetsgrepp på hållbarhetsfrågan. Dessutom ingår djuromsorg och livsmedelssäkerhet.Svenskt Sigill Klimatcertifierad kommer från gårdar som har gjort allt för att minska sin klimatpåverkan.Svenskt Sigill Naturbeteskött är den enda svenska märkningen som garanterar att djuren betat på de mest artrika betesmarkerna.Märkningen Svenskt Sigill bygger på certifieringar från Sigill Kvalitetssystem och kontrolleras via oberoende kontroller vartannat år.

Presskontakt