This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Svenskt Sigill-märkt julkorv

Bild -

Svenskt Sigill-märkt julkorv

Gör din egen julkorv av Svenskt Sigill-märkt råvara eller köp Svenskt sigillmärkta charkprodukter till julbordet.
  • Licens: Creative Commons erkännande
  • Av: Helén Pe
  • Filformat: .jpg
  • Storlek: 5428 x 7230, 112 MB
Ladda ner

Ämnen

Taggar


Svenskt Sigill är en miljömärkning för svensk mat och blommor. Märkningen tar ett helhetsgrepp på hållbarhetsfrågan. Dessutom ingår djuromsorg och livsmedelssäkerhet.Svenskt Sigill Klimatcertifierad kommer från gårdar som har gjort allt för att minska sin klimatpåverkan.Svenskt Sigill Naturbeteskött är den enda svenska märkningen som garanterar att djuren betat på de mest artrika betesmarkerna.Märkningen Svenskt Sigill bygger på certifieringar från Sigill Kvalitetssystem och kontrolleras via oberoende kontroller vartannat år.

Presskontakt