Gå direkt till innehåll
Slutfuskat på honungshyllan!
Slutfuskat på honungshyllan!

Nyhet -

Slutfuskat på honungshyllan!

Nu finns det en riktig kvalitetssäkring och ursprungsmärkning för svensk honung. Svenskt Sigill har tillsammans med honungsbranschen tagit fram en certifiering för svensk honung som garanterar både ursprung och kvalitet. 

Certifieringen innebär oberoende kontroller vartannat år samt egenkontroller varje år i de anslutna biodlingarna vilket kommer att garantera en honung av hög kvalitet. Honung ligger på sjätte plats på EU:s lista över livsmedel som ofta utsätts för fusk. Bland annat förekommer att honung märks som svensk även när den inte är det samt att den späds med olika sockerlösningar. Honung märkt med Svenskt Sigill kommer att vara garanterat fri från den typen av fusk.

Kvalitetssäkringen innehåller ett antal regler kring bland annat livsmedelssäkerhet men också omsorg om bina och att de ska ha det bra. Bina ska vara varsamt hanterade för att få märkas med Svenskt Sigill.

̶ Ytterligare en fördel för konsumenten är att vi får pollinering i Sverige om vi köper honung härifrån. Biodlingen är viktig för annan produktion av till exempel frukt och bär, säger Britt Rahm.

Ämnen


Svenskt Sigill är miljömärkningen för svensk mat och blommor. Märkningen tar ett helhetsgrepp på hållbarhetsfrågan. Dessutom ingår djuromsorg och livsmedelssäkerhet.

Svenskt Sigill Klimatcertifierad kommer från gårdar som har gjort allt för att minska sin klimatpåverkan.

Svenskt Sigill Naturbeteskött är den enda svenska märkningen som garanterar att djuren betat på de mest artrika betesmarkerna.

Märkningen Svenskt Sigill bygger på certifieringar från Sigill Kvalitetssystem och kontrolleras via oberoende kontroller vartannat år.

Presskontakt

Britt Rahm

Britt Rahm

Presskontakt VD Sigill Kvalitetssystem AB 010-184 41 97

Relaterat material

Relaterade event