Skip to main content

Sveriges konsumenter ger tydliga svar - bra mat engagerar

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2010 09:00 CEST

400 konsumenter från Östersund till Malmö har svarat på frågor utifrån Svenskt Sigills kärnvärden.  De frågor som engagerar allra mest är att djuren sköts med omsorg (92%), att korna ska få beta ute på sommaren (90%) och att kycklingarna har gott om plats (87%). Fjärde viktigaste frågan är att bonden aktivt arbetar för att minimera påverkan på sjöar och vattendrag (85%).

Under några sommarveckor har Svenskt Sigill besökt nio svenska orter med dialog-turnén Matval 2010. Syftet med turnén har varit att på gator och torg skapa dialog med konsumenter och tydliggöra våra matval – hur vill man att maten vi ställer på våra bord ska produceras. Under turnén ställdes frågor till 400 konsumenter utifrån Svenskt Sigills (*) kärnvärlden

Svaren var tydliga: Sveriges konsumenter vill att djuren ska få förebyggande hälsovård, skötas med omsorg, korna ska beta utomhus och kycklingarna ska ha gott om plats. Maten ska vara producerad på svenska gårdar och bonden ska aktivt arbeta för att minimera påverkan på sjöar och vattendrag. Det är bra om man kan spåra maten till de gårdar den kommer ifrån. Det får inte finnas genmodi-fierade djur och växter, detsamma gäller för djurfodret som dessutom ska vara svenskt. Kor av rasen Belgisk blå ska inte få finnas på Svenskt Sigill-certiferade gårdar.

Vidare tycker konsumenterna att bekämpningsmedel ska få användas, men det är viktigt att vara restriktiv - 83% säger att det är mycket eller ganska viktigt att vara restriktiv vid användandet. Växt-husen ska helst värmas med förnyelsebar energi. Många tycker det är svårt att veta vad som är rätt och fel kring maten när man läser i media. Det är också svårt att hitta information om producenten på förpackningar.

En majoritet tycker att det skulle hjälpa dem att göra ett bra val i butiken om maten var märkt med en kontrollmärkning som är lätt att förstå – över 80% tycker det stämmer mycket bra eller ganska bra. Ca en tredjedel av de tillfrågade uppger också att de köper Svenskt Sigill-märkta produkter varje vecka.

 - Många är engagerade och intresserade av mat som är bra för både människor, djur och natur, säger Linda Cederlund, vd på Svenskt Sigill. Många har dock förlorat kontakten med matens ursprung. Man vill välja bra mat, men man vet inte hur den ska produceras för att uppnå detta. Här  har hela branschen, från bönder och odlare till industrin och handeln ett viktigt uppdrag!

 - Jag ser det som min viktigaste uppgift att öka kunskapen om Svenskt Sigill och tydliggöra mervärdet i de certifierade varorna. Vad menar vi med friska djur? Vad är miljöhänsyn? Alla sådana frågor leder fram till styrkan i vårt system. Den här turnén är en bra början och den har visat att det finns ett engagemang, säger Lida Cederlund.

                                                                                                                                  
Undersökningen i sammandrag bifogas.

 För ytterligare information kontakta
Anna Wahlberg  
tel 08 -787 59 65
anna.wahlbergsigill.lrf.se
www.svensktsigill.se

 (*)Svenskt Sigill – kontrollmärkningen för svensk mat och blommor

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy