Skip to main content

Fortsatt stark byggkonjunktur - men toppen kan vara nådd.

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2011 14:02 CET

Byggstartsindex till och med januari 2011, visar på en mycket stark byggkonjunktur överlag, med fokus på ett rekordstarkt bostadsbyggande. Dock föll byggstartsindex som helhet till (+28%) i januari 2011, från (+35%) i december 2010. Detta efter ett stigande index i 19 månader i streck! Vi ser nu en svagare tillväxt och sjunkande volym av byggstarter under 2011 enligt Sverige Byggers analysansvarige Mats Olov Hildingsson. - Dock kommer volymen av byggstarter under 2010 att vara positiv för resultatet under 2011 för de flesta, och speciellt de som ligger sent i fas under byggtiden.

Nybyggnad av bostäder har haft ett urstarkt momentum under 2010, men visar nu tecken på att ha nått toppen och föll något i januari.(+90%). ROT-projekt har visat samma tendens. Projekteringsvolymen har tidigare gett oss indikation på att toppen var nära, vilket stämde. Nu får vi se under våren om det finns incitament för fortsatt bostadsbyggande med stigande räntenivåer. Byggstartsvolymen på bostäder under 2011, kommer med säkerhet inte att komma upp i nivå med byggstartsvolymen under 2010. 

För Industri, Verkstad och lagerbyggnader är byggandet fortsatt starkt, men index har legat still och noterar (+68%), i januari. Hur påverkar vår starka krona exportföretagen till nyinvesteringar på sikt? Vi är svagt negativa till utvecklingen på 3-6 månaders sikt.

På den del som avser kommersiella lokaler fortsätter den svaga utvecklingen. Vissa undantag finns regionalt. Att kontorsprojekt i Stockholm har börjat komma in med ett stigande index (+19%) kan vara en indikation på ökad efterfrågan på kontorslokaler inom tjänstesektorn till följd av en förbättrad arbetsmarknad. Vi följer detta med intresse. 

Väg & anläggningsprojekten har haft en vikande index utveckling under 2010, men är ändå på ett positivt index (+10%). Ett svagt projekteringsindex gör att vi tyvärr ser en fortsatt försvagning av index, dock med reservation p g a politiska beslut.

Vi trodde på en topp i höstas för att sedan se en sjunkande tendens i byggstartsindex, men vi fick revidera den prognosen till början av 2011, vilket stämde bra. Regionalt är det som vanligt storstadsregionerna som agerar draglok. Endast Värmlands län samt Kalmar län har ett negativt byggstartsindex per januari, avslutar Mats Olov Hildingsson på SverigeBygger AB.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy