Syrgas räddar liv

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2019 07:00 CEST

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till regionfullmäktige som föreslår att det genomförs en transparent översyn och ny bedömning av lämpligheten i att räddningstjänsten ger skadade syrgas, utifrån uppdragets hela bredd.

Reservationer och särskilda yttranden från kommunstyrelsen 14 augusti

Pressmeddelanden   •   Aug 19, 2019 12:43 CEST

Sverigedemokraterna lämnade in tre reservationer och tio särskilda yttranden på kommunstyrelsens sammanträde 14 augusti.

SD kräver slöjförbud

Pressmeddelanden   •   Aug 08, 2019 06:00 CEST

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till Malmö stads kommunfullmäktige där man vill införa förbud mot värderingsstyrda slöjor i Malmös kommunala förskolor och grundskolor.

Stoppa försäljningen av Södra Sallerups prästgård

Pressmeddelanden   •   Aug 07, 2019 06:00 CEST

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kyrkofullmäktige som ämnar att avbryta försäljningen av Södra Sallerups prästgård.

SD Malmö värnar om våra äldres trygghet

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2019 06:00 CEST

Sverigedemokraterna Malmö har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där man föreslår att Hälsa- vård- och omsorgsnämnden inför ett krav som innebär att personer som söker anställning eller praktik, där man ska vårda äldre inom hälsa- vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet, lämnar in ett utdrag ur belastningsregistret till förvaltningen.

Enkel fråga om ökad anhöriginvandring

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2019 10:01 CEST

Sverigedemokraternas ledamot i Malmö stads kommunfullmäktige, Lars-Johan Hallgren (SD), har lämnat in en enkel fråga till finanskommunalrådet Katrin Stjernfeldt-Jammeh om Malmö stad har de resurser som krävs för de extra kostnader och sociala problem som högre invandring innebär för Malmö.

SD Malmö föreslår krafttag mot nedskräpning

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2019 11:12 CEST

Sverigedemokraterna har lämnat in ett nämndsinitiativ till miljönämnden där man föreslår att miljönämnden ökar fokus på nedskräpning och avsätter 300 000 kr för att påverka Malmöbor att skräpa ner mindre.

Sverigedemokraterna vill se mer studiero i Malmös skolor

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2019 06:00 CEST

Sverigedemokraterna i Malmö har lämnat in två motioner till kommunfullmäktige där de presenterar flera förslag på hur man kan främja studiero i Malmös skolor.

Bunkeflo kyrka är räddad - tills vidare

Pressmeddelanden   •   Jun 17, 2019 06:00 CEST

Sverigedemokraternas gruppledare i Malmö pastorats kyrkofullmäktige, Nima Gholam Ali Pour, fick besked från kyrkorådets ordförande Claes Block (S) på torsdag, att ärendet om att ansöka om att riva Bunkeflo kyrka kommer lyftas ur kyrkorådets dagordning den 17 juni. Istället kommer kyrkorådets arbetsutskott träffa stiftsantikvarien Heikki Ranta, som länge förespråkat för en renovering av kyrkan.

Sverigedemokraterna skrotar urvattnat förväntansdokument

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2019 12:15 CEST

Sverigedemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet röstade på dagens sammanträde i grundskolenämnden att upphäva nämndens tidigare beslut om att uppdra åt förvaltningen att ta fram ett förslag på förväntansdokument mellan elev, skola och föräldrar. Förväntansdokumentet har varit Liberalernas enda skolförslag kommunalrådet Sara Wettergren skolkommunalråd.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

Om Sverigedemokraterna Malmö

Sverigedemokraterna distrikt Malmö är ett socialkonservativt parti som jobbar för Malmöbornas bästa.