Skip to main content

Åkesson och Almqvist på SVD Brännpunkt om införande av ett nytt socialavgiftsavdrag

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2012 06:00 CEST

Sverigedemokraterna satsar i sin budgetmotion på införandet av ett nytt socialavgiftsavdrag. Det innebär att alla företags sociala avgifter sänks med upp till och med 57 000 kronor årligen. Förslaget kan ses som en spegelbild av jobbskatteavdraget med potential att bli precis lika framgångsrikt. Förslaget är en av de största nyheterna ur partiets budgetmotion som offentliggörs på en presskonferens senare idag.

Utöver förslaget om ett socialavgiftsavdrag presenterar partiet även ett förslag om att kraftigt minska företagens sjuklöneansvar. Genom att införa ett sjulöneavdrag för varje företags tio första anställda skapar man möjlighet för 85 % av företagen att helt slippa sjuklöneansvaret. Avdraget innebär att företagen kan dra av 17 400 kronor i sjuklönekostnader per anställd upp till och med tio anställda. På detta sätt undviker partiet negativa tröskeleffekter samtidigt som man fortsatt skapar incitament för företagen att arbeta för en friskare personal. 

Ur Åkesson och Almqvists debattartikel:

"Genom att låta företag dra av sjuklönekostnaderna för de tio första anställda möjliggör vi att 85 procent av landets företag helt kan befrias från sjuklöneansvaret samtidigt som vi helt undviker negativa tröskeleffekter då även större företags sjuklöneansvar minskar.

Enligt samma resonemang lägger vi fram förslag om ett socialavgiftsavdrag. Vi betraktar detta socialavgiftsavdrag som en spegelbild av jobbskatteavdraget med potential att bli precis lika framgångsrikt. När jobbskatteavdraget i första hand gynnar låg- och medelinkomsttagare gynnar socialavgiftsavdraget i första hand små- och medelstora företag. Förslaget innebär att alla företag ges rätt att dra av upp till och med 57 000 kronor årligen av de sociala avgifterna vilket skulle betyda att över 80 000 företag i fortsättningen inte skulle behöva betala några sociala avgifter alls. För att sätta siffrorna i ett sammanhang kan nämnas att närmare 40 procent av alla företag helt skulle undantas betalningsansvar för sociala avgifter. Kostnaden för dessa två reformer beräknas till 12,7 miljarder kronor per år."


Läs debattartikeln i sin helhet på SVD:s hemsida.

Socialavgiftsavdraget kostar årligen 11,2 miljarder och införandet av sjuklöneavdraget beräknas kosta 1,5 miljarder kronor per år. Bägge förslagen föreslås införas redan från år 2013.

Sverigedemokraternas budgetmotion presenteras på en presskonferens i riksdagens presscenter idag klockan 11. Följs presskonferensen i direktsändningen på partihemsidan.

För vidare information:

Martin Kinnunen 
Pressansvarig 
Telefon: 0708-180943 
E-post: martin.kinnunen@sverigedemokraterna.se