Skip to main content

”Fullständigt substanslöst och utan anknytning till verkligheten”

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2009 15:54 CEST

Regionstyrelsen i Region Skåne beslutade idag om 18 förslag för framtidens arbetsplats. Sverigedemokraterna (SD) anser att förslaget är fullständigt substanslöst och utan anknytning till verkligheten och är förvånade över den politiska majoritetens magra personaloffensiv. SD yrkade därför avslag och reserverade sig emot beslutet.

Björn Söder, ledamot i regionstyrelsen och gruppledare för Sverigedemokraterna, kommenterar:

- Med den politiska majoritetens personalpolitik riskerar kollektivavtalen att åsidosättas då arbetstid och ledighet ska individualiseras vilket rimligtvis kommer att följas av att även lönesättning och anställningstrygghet tecknas individuellt. Det liggande förslaget till framtidens arbetsplats har ett genomgående individualistiskt perspektiv vilket spelar ut arbetstagarna emot varandra. En sådan personalpolitik är allt annat än för de anställdas bästa, säger Björn Söder.

- Vi sverigedemokrater vill istället att framtidens personalpolitik fokuserar på personalens bästa. Helgdagar ska även fortsättningsvis utgå i enlighet med svensk tradition. Sverige vilar på en kristen grund och det är viktigt att vi även framöver slår fast och bejakar vårt kristna västerländska samhälle, säger Björn Söder och fortsätter:

- Samtidigt är det talande att personalpolitiken inte nämner ett ord om rätten till arbete utan har större fokus på ledighet från arbetet. Arbetslinjen tycks inte gälla i Skåne. Inte heller finns det någon punkt som lyfter fram lönebildningen. Ett mål borde vara högre löner som motsvarar utbildning, kompetens och ansvar.

Vid budgetmötet i höstas kritiserade Sverigedemokraterna att all form av delaktighet saknades i skrivningarna från majoriteten. Även om det bättrats och dialog infogats så ekar det ihåligt då privatiseringar sker utan dialog med medarbetarna, hävdar SD.

- Vi hade önskat större fokus på rätt till arbete, delaktighet på arbetsplatsen och möjlighet att påverka sin arbetssituation vilket i sin tur ger ökad arbetsglädje, avslutar Björn Söder.


För mer information:
Björn Söder
Ledamot i regionstyrelsen och gruppledare för Sverigedemokraterna
Tel: 044-309 34 49
E-post: bjorn.soder@sverigedemokraterna.se

Jens Leandersson
Politisk sekreterare
Tel: 044-309 34 07
E-post: jens.leandersson@skane.se