Skip to main content

Inga skattepengar till könsstympning av barn!

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2009 07:49 CEST

Organisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, gick under gårdagen ut med en rekommendation till samtliga landsting om att börja genomföra skattesubventionerade religiösa omskärelser på pojkar. Björn Söder, partisekreterare och gruppledare i Region Skåne (SD), menar dock att religiös omskärelse är att jämställa med könsstympning och därför inte skall subventioneras av samhället, såvida det inte är medicinskt motiverat

- Att skära bort en bit av ett barns kön är ett mycket långtgående och oåterkalleligt ingrepp. Oavsett om stympningen utförs av ett Landsting eller inte, så medför det, i likhet med alla operationer, en risk och det får stora konsekvenser bland annat för individens framtida sexualliv. Barnets rätt att bestämma över sin egen kropp, att inte utsättas för onödiga risker och att själv få bestämma sin religionstillhörighet, måste här gå före föräldrarnas religiöst motiverade önskemål.

- SKL:s argumentation om att landstingen nu skall börja utföra stympningarna, så att risken för att icke-kompetenta personer utför omskärelsen minskar, är helt enkelt inte hållbar. Exakt samma argument skulle nämligen kunna anföras för att landstingen även skall börja utföra kvinnlig könsstympning och det hoppas jag inte är SKL:s mening? Sverigedemokraterna anser att en del av de resurser som nu tas i anspråk, istället borde användas till informationskampanjer i syfte att övertyga föräldrarna att helt avstå ifrån att omskära sina barn.

- Den som av religiösa skäl önskar operera bort en bit av sitt kön bör också ha rätt att göra så, men då skall den personen vara myndig, utföra handlingen av egen fri vilja och själv stå för hela kostnaden för ingreppet. Man kan inte bara förutsätta att alla barn, för all framtid, kommer att vilja tillhöra samma religion som föräldrarna och skattemedel skall inte användas till att subventionera könsstympning av barn.

För vidare information:

Björn Söder

Partisekreterare och gruppledare Region Skåne (SD)

Tel: 044- 30 93 449

 

Mattias Karlsson

Presschef

Tel: 0708- 18 07 66