Skip to main content

Klargörande: SD skär inte ned i välfärden

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2018 14:50 CET

I söndagens Agenda utspelade sig ett replikskifte mellan Jimmie Åkesson och socialminister Annika Strandhäll. Under debatten uppstod meningsskiljaktighet kring huruvida Sverigedemokraterna skär ner på det ekonomiska välfärdsutrymmet till kommuner och landsting eller inte. Detta har skapat viss förvirring i den efterföljande debatten. Härmed följer därför ett klargörande.

Sverigedemokraterna genomför flertalet reformer som har bäring på kommunsektorns finansiella sparande. Enskilt störst är avskaffandet av den s k pensionärsskatten vilken genomförs genom att det förhöjda grundavdraget för äldre avskaffas och istället ersätts av det befintliga jobbskatteavdraget. Detta leder till betydligt högre skatteintäkter för kommunsektorn och det motsatta för staten (RUT PM Dnr 2017:865). För att balansera denna förändring överförs motsvarande belopp från kommunsektorns budget till statens. Det är alltså inte en fråga om att medel försvinner ur kommunernas budget utan medel som tillförs från en skattereform justeras för att effekten på statsbudgeten skall bli neutral.

Andra viktiga reformer är sänkningen av arbetsgivaravgiften samt höjningen av taket i a-kassan,vilka båda förstärker kommunernas intäkter (RUT PM Dnr 2017:1309 respektive RUT PM 2017:852). Kommunernas skatteintäkter ökar således utan att den kommunala skattesatsen höjs.

Med en mer restriktiv invandringspolitik kommer färre nyanlända till landet vilket leder till att färre människor belastar välfärden (försörjningsstöd, skola, sjukvård, tandvård, kommunala arbetsmarknadsinsatser etc). Detta leder till lägre kommunala utgifter.

Sammantaget medför det att Sverigedemokraterna kan minska det allmänna bidraget till kommuner (från staten) utan att det finansiella sparandet i kommunerna påverkas. Som framgår av tabellen nedan är avvikelsen vad gäller kommunsektorns finansiella sparande gentemot regeringen lika med noll.

För detaljerat underlag, se bifogade länkar.

Vid ytterligare frågor eller för mer information, kontakta Sverigedemokraternas pressavdelning på telefonnummer 010 10 19 800 eller per e-post på press@sd.se.