Skip to main content

Motioner för en ansvarsfull invandringspolitik och en återupprättad välfärd

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2010 14:51 CEST

Med anledning av att den allmänna motionstiden går ut presenterar Sverigedemokraterna idag ett 20-tal motioner som ligger i linje med några av de 99 förslag som återfinns i vårt valmanifest: “En återupprättad välfärd - Vårt kontrakt med väljarna”.

Invandringsfrågan är en av våra profilfrågor och partiet väljer därför att lägga en omfattande partimotion om förändringar av den förda och misslyckade invandringspolitiken. Sammanfattningsvis går det ut på en kraftigt minskad asyl- och anhöriginvandring, krav på de som kommer hit i form av anpassning och egenförsörjning men också en möjlighet för de som invandrar att få ta del av svensk kultur och välfärd.

Huvudpunkter i invandringspolitiska motionen är följande:

 • Hårdare krav för beviljande av uppehållstillstånd för anhöriginvandrare i form av införande av 24-års regeln för äkta makar, ett införande av försörjningskrav för de härboende som önskar ta hit en släkting eller en partner samt ett krav på bostad anpassad till de hitkommande.
 • Avskaffandet av möjligheten att utfärda permanenta uppehållstillstånd vilket ersätts med ett temporärt uppehållstillstånd. Det temporära uppehållstillståndet omprövas varje år fram tills att utlänningen blir svensk medborgare.
 • Hårdare krav för medborgarskap där ett språk- och samhällstest, laglydighetsprövning samt undertecknande av lojalitetsförklaring ingår. Kravet för hur länge man ska ha vistats i Sverige höjs också till 10 år.
 • Obligatoriska utvisningar av utländska medborgare som begår grova brott.
 • En human flyktingpolitik genom utökat stöd till UNHCR samt ett prioriterande av konventionsflyktingar och kvotflyktingar.


Vi har tidigare presenterat en följdmotion om betyg från årskurs 4 men kommer nu med ytterligare motioner om allt från återförstatligande av skolan till förändringar av straffen vid brottslighet.Nedan följer en sammanställning av lagda motioner:

 • Reformera terrängkörningslagen
 • Upprättandet av en kulturkanon
 • Avskaffa instegsjobben
 • Politisk TV-reklam på samma villkor för alla
 • Förlängning av tidsperiod för stöd till start av näringsverksamhet
 • Entreprenörskonto
 • Återinför skogsröjningsbidraget
 • Ändring av inställelsetermin för kontrollbesiktning
 • Återförstatligande av skolan
 • Utvisning av kriminella utländska medborgare
 • Garanti för skadestånd till brottsoffer
 • Införande av riktiga livstidsstraff
 • Höjning av straffnivåerna
 • Borttagning av 2/3-frigivning
 • Borttagning av straffrabatt
 • Införande av åldersbestämning för ensamkommande flyktingbarn
 • Bemanning inom demensvården
 • Förstärkt rättssäkerhet inom sjukförsäkringen
 • Gårdsförsäljning av vin

---

Pressekretariatet
08-500 00 055