Skip to main content

Motioner till skydd för demenssjuka och krafttag mot dopingbrott

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2010 13:58 CET

Demenssjuka är gamla och sköra människor som har arbetat och slitit ett helt långt liv och byggt upp vårt land och den välfärd som vi alla tar för givet idag. Sverigedemokraterna anser att man ska få åldras under trygga och värdiga former och kunna känna sig säker på att man får den vård och omsorg som man har behov av vid ålderns höst. Därför föreslår Sverigedemokraterna nu i en motion att det är dags att fastställa tydliga nationella riktlinjer för vilken bemanning som är lämplig inom demensvården till stöd för kommunerna.

Per Ramhorn, socialutskottet:
- Demensvården i Sverige är gravt misskött vilket är ett stort samhällsproblem som vi ser oerhört allvarligt på. Bemanningen inom demensvården är otillräcklig, något som en sverigedemokratisk politik skulle råda bot mot.

Sverigedemokraterna föreslår även i en motion till riksdagen kraftiga straffskärpningar för dopningsbrott och vill höja maxstraffet för brott av normalgraden till tre år och för grovt brott till åtta år.

Per Ramhorn, socialutskottet:
- Dopingmissbruk är mycket allvarligt och leder till stora konsekvenser för den enskilde och för samhället, vilket även bör avspeglas i straffskalorna. Det är inte rimligt att det ska finnas stora differenser mellan doping- och narkotikabrott, utan båda gärningarna bör tas på största möjliga allvar.