Skip to main content

Nytt tillkännagivande om lägsta antal poliser

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2015 16:39 CET

Under dagens justitieutskottsmöte justerades betänkandet om anslag inom rättsväsendet. Sverigedemokraterna valde då, trots partiets högre ambitioner än 20 000 poliser, att stödja en gemensam alliansmotion om att behålla miniminivån om 20 0000 poliser. Det resulterade i ett tillkännagivande till regeringen om att behålla en polisstyrka på minst 20 000 poliser.

Adam Marttinen, rättspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna kommenterar:

- Det är klart att vi gör vad vi kan för att påverka. Att ta bort minimikravet om 20 000 poliser och samtidigt ge polismyndigheten hårt ansträngda budgetramar är en kombination som skulle leda till färre poliser.

- Nu får regeringen tänka om och se till att besparingar på kort sikt får ske på annat och på lite längre sikt prioritera polismyndighetens samlade verksamhet. Vi accepterar inte att man från regeringens sida försöker smyga in möjligheter att försvaga polismyndighetens viktigaste tillgång som är våra poliser.

Utöver tillkännagivandet om minst 20 000 poliser så medverkade (SD) även till 8 andra tillkännagivanden.

För ytterligare information, kontakta Sverigedemokraternas pressavdelning:

08-50 00 00 55