Skip to main content

Oppositionen fäller regeringen i betänkande 2015/16:FöU8 punkt 8 angående veteranutredningens förslag

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2016 10:43 CET

De svenska soldater som tjänstgör och tjänstgjort i internationella operationer för fred gör en stor, viktig och hedervärd insats. Länge gavs soldaterna praktiskt taget inget stöd vid hemkomst. Vid en internationell jämförelse ser vi att andra länder hedrar och stöttar sina veteraner, det är hög tid att Sverige börjar göra detsamma på allvar.

Efter veteranutredningen 2013 så har mycket ändå gjorts, en lag för veteraner har antagits och en veterandag anordnats, men det räcker inte, en veteranmyndighet bör inrättas och förmåner för veteranerna bör tas fram. Sakområdet behöver inte utredas mer.

Sverigedemokraterna anser att civila som gjort stora insatser internationellt bör stöttas och hedras av andra myndigheter än den tänkta veteranmyndigheten.

Mikael Jansson (SD)

Försvarspolitisk talesperson och ledamot i försvarsutskottet

Roger Richtoff (SD)

Ledamot i försvarsutskottet