Skip to main content

​Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande

Pressmeddelande   •   Jan 04, 2017 10:43 CET

I dag, den 4 januari, överlämnande den parlamentariska landsbygdskommitténs ordförande Johan Persson utredningens slutbetänkande, För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd, till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Anders Forsberg, landsbygdspolitisk talesperson och Sverigedemokraternas representant i den parlamentariska landsbygdskommitteen, kommenterar:

- Jag ser det som en stor styrka att alla åtta riksdagspartier i landsbygdskommitteen har kunnat ena sig kring ett gemensamt slutbetänkande.

I landsbygdskommitteens förslag finns mer än sjuttio generella och även mer specifikt riktade geografiskt förslag för utveckling och tillväxt på Sveriges landsbygd.

Landsbygdskommitteen ser ett tydligt behov av att tydliggöra statens helhetsperspektiv och organisera politiken så att den fångar upp landsbygdens möjligheter och utmaningar, i syfte att stärka samhällskontraktet.

Anders Forsberg kommenterar:

- En landsbygdspolitik måste stå på flera ben. Infrastruktur och offentlig service är mycket viktiga komponenter, men politiken måste också skapa långsiktigt hållbara förutsättningar för företagsamhet och sysselsättning.

För att hela Sverige ska kunna nås av bredband till år 2025, ser landsbygdskommitteen ett behov av en ny modell med innovationsupphandlingar. Staten via Post-och telestyrelsen ansvarar för hela utbyggnaden och fördelar medel till länsstyrelserna som tillsammans med regioner och kommuner sen genomför upphandlingen.

För att öka det statliga engagemanget för byggandet av bostäder i landsbygderna föreslår landsbygdskommittén att regeringen tar initiativ till att utreda om byggandet kan underlättas genom införandet av särskilda landsbygdslån för byggande av egna hem, hyresrätter, ägarlägenheter, kooperativa hyresrätter och bostadsrätter.

Staten behöver öka sin närvaro samt i högre grad omlokalisera av statliga jobb till landsbygderna. Landsbygdskommitteen rekommenderar regeringen att under en 5 till 7-årsperiod omlokaliserar 10 000 statliga jobb från Stockholmsregionen till FA-regioner med ett behov av statliga arbetsplatser.

Anders Forsberg, slutkommentar:

- Nu är det upp till regering och riksdag att genomföra den politiken som vi i landsbygdskommitteen föreslår. Sverigedemokraterna avser att bidra till det arbetet. Detta genom att fortsatt föra en politik som bygger vidare på landsbygdens inneboende förmåga att nyttja naturgivna resurser, skapa sysselsättning och bidra till vår gemensamma samhällsekonomi.

---

Vid ytterligare frågor eller för mer information, kontakta Sverigedemokraternas pressavdelning på telefonnummer 010 10 19 800 eller per epost på press@sd.se