Skip to main content

SD: Beslutet kommer stärka hovets trovärdighet

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2011 17:12 CET

När riksdagen idag fattade beslut om att regeringen ska se över överenskommelsen om redovisning av hovets ekonomi har efterdebatten handlat om att beslutet är ett slag mot kungahuset. Sverigedemokraterna ser annorlunda på saken och grundar sitt ställningstagande på att trovärdigheten för kungahuset och hovet som helhet kommer att stärkas då det kommer att visa sig att hovet är bra på att hushålla med sina resurser. Jonas Åkerlund, ledamot i KU, kommenterar:

 

- Till att börja med bör det nämnas att regeringens förslag nästan var detsamma som det som riksdagen nu beslutade om. Debatten efteråt är lite av en pseudodebatt. Vår utgångspunkt har varit att en ökad öppenhet, som på intet sätt omfattar kungafamiljens privatkonsumtion, kommer att visa att hovet är duktiga på att hushålla med sina resurser och att svenska folket får valuta för de pengar som avsätts till denna verksamhet. Den information som vi fått i KU tyder också på att kungen använder privata medel för att bekosta verksamheten och att anslagen därmed skulle kunna vara för låga. Det är bl a sådana saker som borde komma ut till allmänhetens kännedom.

 

För vidare information:

Martin Kinnunen
Pressansvarig
Telefon: 0708 – 18 09 43
E-post: martin.kinnunen@sverigedemokraterna.se