Skip to main content

SD en aktiv nykomling i kommunpolitiken

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2010 08:37 CEST

En undersökning som Sverigedemokraterna låtit göra visar att trots att partiets kommunfullmäktigeledamöter ofta saknar tidigare erfarenhet och relativt ofta sitter på ensamma mandat, så har man en hög aktivitetsnivå sett till antal motioner per mandat. Endast miljöpartiets ledamöter har en högre aktivitetsnivå.

Sverigedemokraterna har kontaktat samtliga kommuner där partiet har bemannade mandat och begärt ut en sammanställning över samtliga motioner som de respektive partierna lagt under den gångna mandatperioden. En handfull kommuner har trots påstötningar inte svarat och därför exluderats från undersökningen. Materialet har samlats in under perioden 2010-05-01 - 2010 -07-31.

Fördelningen beträffande antal motioner per mandat utfaller enligt följande:

MP: 3,65

SD: 3,10

V: 2,11

Fp: 1,82

SPI: 1,69

KD: 1,52

C: 1,02

S: 0,67

M: 0,67

Sverigedemokraternas partiordförande Jimmie Åkesson kommenterar:

- Även om det givetvis finns enstaka kommuner där arbetet hade kunnat fungera bättre, så är det mycket glädjande att se att SD på så många håll i landet varit en aktiv nykomling i kommunpolitiken. Trots ofta mycket tuffa grundförutsättningar har våra kommunala företrädare i de flesta fall haft en hög aktivitetsnivå och tagit sitt uppdrag på stort allvar. Den erfarenhet vi samlat på oss under den gångna mandatperioden och det faktum att många av våra företrädare nu kommer att få sällskap av partikamrater i fullmäktige, borgar för en ännu bättre arbetsinsats under de kommande åren, säger Jimmie Åkesson.

Undersökningen finns bifogad som PDF-fil.

För vidare information:

Pressekretariatet

Tel: 08- 50 00 00 55

E-post: presskontakt@sverigedemokraterna.se

Bifogade filer

PDF-dokument