Skip to main content

SVT Debatt: SD önskar översyn av kvittningssystemet i riksdagen

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2011 16:16 CET

SVT Debatt skriver idag Sverigedemokraternas gruppledare Björn Söder om behovet av en översyn av kvittningssystemet samt om sina farhågor om att kvittningssystemet missbrukas av de andra partierna.

Till grund för debattartikeln ligger en granskning av ledamöternas närvaro vid omröstningarna som riksdagens utredningstjänst genomfört. Utredningen i sin helhel går att ladda ned genom klicka här och visar att Sverigedemokraterna har högst närvaro vid voteringarna av alla riksdagspartier. Granskningen visar också att flera ledamöter i andra partier har en uppseendeväckande hög frånvaro vid voteringarna.

Debattartikeln i sin helhet:

"Efter kvittningsskandalen i förra veckan när regeringen överraskande vann omröstningen om småviltsjakten så har kvittningssystemet och riksdagsledamöternas oförmåga att rösta rätt diskuterats en del i massmedia. När frågan om småviltsjakten skulle beslutas deltog en kristdemokrat som var bortkvittad ändå i omröstningen samtidigt som en vänsterpartist och socialdemokrat misslyckades med att trycka på knappen i rätt tid.  Någon uppmärksamhet i paritet med när det uppstår röststrul i Melodifestivalen eller ”Lets Dance” har det däremot inte blivit. Eftersom det handlar om trovärdigheten för hela det politiska systemet i Sverige borde detta belysas i betydligt större utsträckning.

Kvittningssystemet, som går ut på att bibehålla de majoritetsförhållanden som väljarna skapat, har fallerat vid tre av fyra omröstningar i riksdagen där den samlade oppositionen stött samma förslag och därmed ställt regeringen i minoritet. Som nytt parti ser vi riksdagens voteringsförfarande med lite mer utomstående ögon och det är svårt att inte tycka annat än att de andra partierna sköter detta på ett smått oseriöst sätt. Genom att stänga ute vårt parti från kvittningssystemet ökar man risken för fel och man försvårar riksdagsarbetet för hela vårt parti. Om någon av våra ledamöter är sjuk så tvingas vi ,i största möjliga mån, tvinga honom eller henne att ändå deltaga på omröstningen och studieresor under veckor med omröstningar är för oss uteslutet. Argumentet mot att SD ska stängas ute från kvittningssystemet är att vi inte tillhör något traditionellt politiskt block. Men i riksdagen idag så har vi bara ett block och det är allianspartierna. De övriga oppositionspartierna röstar ofta på helt olika sätt. Det går heller inte att motivera utestängningen med att det inte går att veta hur vi agerar. Sverigedemokraterna har i samtliga fall varit fullständigt öppna med hur man ska agera i omröstningarna.

Man bör ställa sig frågan hur seriöst riksdagsledamöterna och partigrupperna verkligen bedriver arbetet i riksdagen. Vi har sett flera exempel på att ledamöter röstar fel och det kan väl vara hänt men när det händer gång på gång, i avgörande omröstningar, så skadar det allvarligt förtroendet för riksdagsarbetet. Det går aldrig att förhindra att människor gör fel men frekvensen vid viktiga omröstningar är idag alarmerande hög. Det är kanske dags att man börjar diskutera införandet av ny teknik för att minimera dessa missar i omröstningarna. Om möjlighet fanns att förmarkera de alternativ man tänkt rösta på innan voteringen skulle dessa problem kunna minimeras.

Kvittningssystemet används ganska omfattande av de andra partigrupperna. En förhållandevis stor del av riksdagens ledamöter är bortkvittade vid varje omröstning. Detta har väckt frågor hos oss om hur stor del av riksdagens ledamöter som är frånvarande vid voteringarna. Sverigedemokraterna har låtit riksdagens utredningstjänst undersöka hur frånvaron under omröstningarna sett ut för partierna sedan riksmötets öppnande förra året. Statistiken visar att de andra partiernas ledamöter har en frånvarofrekvens på omkring tio procent i omröstningarna samtidigt som SD har en frånvarofrekvens på mindre än 4 procent. Detta kan naturligtvis delvis förklaras av att SD inte är med i kvittningssystemet. Men när man går igenom frånvarostatistiken för enskilda ledamöter visar det sig att vissa ledamöter är borta i nästan hälften av alla omröstningar samtidigt som flertalet har en mycket liten frånvaro. Om kvittningssystemet missbrukas av partierna för att ledamöter t ex ska kunna ha lönsamma extraknäck är det oacceptabelt. Ett axplock av frånvarofrekvensen för de ledamöter med störst frånvaro:

Mona Sahlin (S) 100 %, Strandberg, Torkild (FP) 91 %, Mats Odell (KD) 53 %, Christian Holm (M) 59 %, Åsa Ågren Wikström (M) 49 %, Jessica Polfjärd (M) 48 %, Annika Qarlsson(C) 46 %, Tina Acketoft (FP) 47 %, Abir Al-Sahlani (C) 48 %, Luciano Astudillo, 36 %, Ibrahim Baylan (S) 34 %, Monica Green (S) 39 %, Kent Härstedt 48,4 %, Wiwi-Anne Johansson (V) 64 % och Leif Pagrotsky (S) 70 %.

Flera av dessa har säkert godtagbara skäl till sin höga frånvaro. Vi tycker ändå att det är viktigt att vi får tillstånd en översyn av kvittningssystemet och av hur partierna använder sig av detta. Kvittningssystemet fyller en viktig funktion för att bibehålla den mandatfördelning som väljarna skapat och för att skapa möjligheter för ledamöterna att vara sjukskrivna när de är sjuka och göra studieresor när bra tillfällen dyker upp. Men kvittningssystemet får inte missbrukas. Idag är kvittningssystemet en frivillig överenskommelse. Frågan är om det inte fyller en så stor betydelse att det borde regleras i riksdagens reglemente istället.

Björn Söder"

 

För vidare information:

Martin Kinnunen
Pressansvarig
Telefon: 08-786 62 39

E-post: martin.kinnunen@sverigedemokraterna.se

 

Pressjouren

Telefon: 08 – 500 00 055