Skip to main content

SD kräver samlad översyn av äldreomsorgen

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2011 16:52 CET

Den senaste tidens granskningar i media att satt fokus på stora brister inom den svenska äldreomsorgen. Sverigedemokraterna kräver nu en samlad översyn av äldreomsorgen. Som det är idag tar det hela 13 år för Socialstyrelsen att genomföra en tillsyn över samtliga verksamheter bland vilka äldreomsorg ingår.
 
Per Ramhorn, äldrepolitisk talesperson, kommenterar:


– Det är hög tid att ta ett samlat grepp om den svenska äldreomsorgen och göra en grundlig inventering av kvaliteten så att fler liknande skandaler inte inträffar i framtiden. Jag har själv arbetat inom äldreomsorgen under 20 års tid och har själv märkt många brister. Det vi ser nu är bara toppen på isberget.


– Socialstyrelsen har till uppgift att granska den svenska omsorgen för att se till att den följer de uppdrag som följer av regelverket. Om de hittar brister ska krav ställas på verksamheterna att vidta åtgärder som eliminerar risker och missförhållanden. Ett stort problem inom tillsynen är att det tar Socialstyrelsen 13 år att göra en översyn av alla de verksamheter de har ansvar för. Det säger sig självt att översynen inte fungerar som det är idag. Detta ansvar vilar i grunden på regeringen.


– Detta måste åtgärdas och om det är en resursfråga måste resurser omedelbart tillföras Socialstyrelsen så att en ordentlig översyn av äldreomsorgen kan genomföras inom rimlig tid.

 

För vidare information:

Martin Kinnunen
Pressansvarig
Telefon: 0708 – 18 09 43
E-post: martin.kinnunen@sverigedemokraterna.se