Skip to main content

SD KU-anmäler regeringen för uttalandena kring försäljningen av Vattenfalls brunkolsverksamhet

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2016 17:00 CEST

Turerna kring Vattenfalls brunkolsverksamhet har varit långa och frågan har nu återigen seglat upp högt på den politiska dagordningen i och med den nu aktuella försäljningen av verksamheten. Det var en fråga som redan i valrörelsen fick stor dignitet och där inget parti i sak troligen anser att det är särskilt angenämt med att det statliga företaget Vattenfall är involverat i en av Europas mest kontroversiella kraftproduktion baserat på brunkol.

Ett återkommande alternativ som framförts av regeringspartiernas företrädare var att låta brunkolet ligga kvar i marken istället för att sälja det vidare och på så sätt, åtminstone i någon mening försöka stå upp för något av sina otaliga vallöften till svenska folket. När nu frågan om försäljning är aktuell uppger man istället att det omöjliggörs av befintliga ägardirektiv.

Det är uppenbart att regeringen gör helt andra tolkningar av det juridiska läget än samtliga andra partier, såväl som flera framstående experter. Det framstår, precis som flera personer redan har hävdat, att regeringen bara försöker komma med bortförklaringar och släta över brutna vallöften, vilket riskerar skada förtroendet för hela den offentliga maktapparaten ytterligare.

Därför KU-anmäler Sverigedemokraterna regeringen där man bör granska regeringens hantering av frågan, med särskilt fokus på det ansvariga statsrådet Mikael Dambergs uttalande om att varken styrelsen för Vattenfall, eller regeringen kan stoppa försäljningen av bolagets brunkolsverksamhet i förhållande till regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet. Men man bör även granska

huruvida statsrådet Isabella Lövin höll sig till sanningen eller ej när hon menade att man var tvungen att ändra ägardirektiven för bolaget för att stoppa försäljningen.

Mattias Bäckström Johansson, talesperson för statliga bolag:

- Regeringen behöver inte vara förhindrad att avstå från en försäljning kopplat till krav på affärsmässighet i verksamheten, vilket även delas av övriga oppositionspartier i riksdagen. Nu använder man istället ägardirektiven som ett paraply mot kritiken som regeringens agerande skapar där man skjuter över ansvaret för frågan och därför anser Sverigedemokraterna att KU bör granska regeringens hanterande av frågan i förhållande till regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet.

- Sverigedemokraterna har länge varit kritiska till Vattenfalls utlandssatsningar och tycker inte att det är särskilt lämpligt att ett svenskt statligt företag bryter och eldar brunkol i ett annat land. Vår uppfattning är att Vattenfall bör avyttra dessa tillgångar och istället lägga sitt fokus på att långsiktigt värna den svenska elförsörjningen ur ett strategiskt perspektiv.

--

För ytterligare information, kontakta Sverigedemokraternas pressavdelning:

press@sd.se eller 010 10 19 800