Skip to main content

Sd motionerar om att bjuda in kungligheter till Malmö

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2008 08:56 CEST

Efter att  Malmö kulturnämnds republikanska vänstermajoritet röstat ned ett förslag om att bjuda in Skandinaviens monarker till hundraårsjubileet av kungamötet 1914, har en het politisk strid blossat upp. Sverigedemokraterna har idag, genom kommunalrådet, Sten Andersson, lämnat in en motion, där man vill ge kommunfullmäktige en chans att riva upp kulturnämndens ogenomtänkta och olyckliga beslut.

Motionen har följande innehåll:

Motion angående att högtidlighålla hundraårsjubileet av 1914 års kungamöte

Kungamötet år 1914, då monarkerna från de skandinaviska länderna möttes i en anda av förbrödring och fredsvilja under en tid av global oro, är en viktig milstolpe i Malmös historia.

Att högtidlighålla minnet av denna händelse i samband med hundraårsjubileet 2014, torde vara en självklarhet, speciellt med tanke på det redan tidigare fattade beslutet om att ge särskild uppmärksamhet åt det år då mötet ägde rum. Lika självklart torde det även var att kommunen inför detta firande riktade en formell inbjudan till de skandinaviska monarkerna.

Till många malmöbors stora förvåning och besvikelse valde dock vänstermajoriteten i stadens kulturnämnd att avslå ett sådant förslag vid sammanträdet i augusti 2008. I en artikel i Sydsvenska dagbladet 2008-08-30 gav dock det socialdemokratiska kulturkommunalrådet, Carina Nilsson, utryck för åsikten att det var "olyckligt" att frågan avgjorts vid sittande bord utan att saken utretts närmare.

I syfte att få till stånd en sådan utredning, förbättra förutsättningarna för ett lyckat uppmärksammande av Malmös tidiga 1900-talshistoria, skapa möjligheter att återknyta till kungamötets freds- och samförståndsanda och ge kommunfullmäktige möjligheten att ompröva kulturnämndens ogenomtänkta och olyckliga beslut, föreslår vi kommunfullmäktige att besluta:

- att ge kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma med förslag om att hundraårsjubileet av 1914 års kungamöte skall uppmärksammas genom ett särskilt kommunalt firande dit Skandinaviens monarker skall inbjudas.

För vidare information:

Sten Andersson

Kommunalråd (Sd)

Tel: 0768- 93 77 87

 

Mattias Karlsson

Politisk sekreterare

Tel: 0708 - 18 07 66