Skip to main content

Stadsdelsnämnd i Malmö driver med demokratin!

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 13:14 CET

Stadsdelsnämnden Oxie i Malmö agerande vid ett sammanträde 31/1 på sätt som närmast kan liknas vid förakt för och drift med demokratin! Vid ett
möte 10/1 föreslog nämndens presidium, s, m och v, att Sd(sverigedemokraterna) skulle erhålla en ersättarplats i omvårds- och miljöberedningen. Vid votering om förslaget 31/1 valde majoriteten, s, v
och mp att lägga ner sina röster innebärandes att den borgerliga alliansen, m och fp, fick den ersättarplats som Sd tidigare lovats i praktiken av faktiskt hela nämnden.

- Agerandet, att först lägga ett förslag och sedan vid votering lägga ner rösterna, är helt obegripligt och absolut förkastligt från demokratisk synpunkt, säger Sten Andersson oppositionsråd för Sd i Malmö.

- Nu kan man säga att Sd tjänar på det helt ologiska agerandet då alla med demokratiskt sinnelag borde spärra upp ögonen och fråga vad vuxna människor med politiskt ansvar sysslar med, fortsätter Sten Andersson.

- Först blev Sd, utan vettig förklaring i Malmö kommunfullmäktige, blåsta på ersättarplats i Malmös 10 stadsdelsnämnder och nu detta. Övriga partier
i Oxie stadsdelsnämnd borde skämmas och faktiskt ta på sig dumstruten, avslutade Sten Andersson.

För vidare information kontakta:

Sten Andersson
Oppositionsråd Sd Malmö
Mobil: 0768-93 77 87,
Telefon: 040 -34 10 54
E-post: sten.andersson@sverigedemokraterna.se

Martin Kinnunen
Biträdande pressekreterare
Telefon: 08-50 00 00 53
Mobil: 0736-72 85 56
E-post: martin.kinnunen@sverigedemokraterna.se