Skip to main content

Svenskt näringsliv står inte för sina egna beräkningar för invandringens kostnader

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2010 16:20 CET

Under den presskonferens som Sverigedemokraterna höll med anledning av partiets budgetmotion redogjorde partiets ekonomisk-politiske talesperson Johnny Skalin för partiets besparingar på invandringen. Dessa uppgick till 9,8 Mdr och Skalin relaterade även dessa till Svenskt Näringslivs egen kalkyl.

- Vår besparing är ungefär halva besparingen relaterad till Svensk Näringslivs egen kalkyl.

Han refererade till den rapport Svenskt Näringsliv tog fram innan valet. I rapporten står bl.a. följande:
”Med dessa kostnadsestimeringar skulle ett stopp av invandringen leda till en minskning av statens utgifter med 19 miljarder kronor.”

Länk till Svenskt Näringslivs kalkyl finns här.

Sverigedemokraterna har alltså räknat på en väsentligt lägre siffra, ungefär hälften av vad en reducerad invandring kan ge för besparingar. Ändå säger Stefan Fölster, chefsekonom på Svenskt Näringsliv, att:

- Vår slutsats var att de kraftigt överdrev invandringens kostnader.

Svenskt Näringslivs egen kalkyl borde i så fall vara dubbelt så kraftigt överdriven.

Samtidigt väljer TT:s Lars Pedersen att gravt missförstå vad som sades på presskonferensen och skriver i sin artikel: ”Han [Oscar Sjöstedt], som bistod på pressträffen, medger att budgetmotionen inte innehåller någon siffra från Svenskt Näringsliv som skulle motsvara runt 5 miljarder i besparing på kraftigt minskad invandring.”

Oscar Sjöstedt, politisk sekreterare hos Sverigedemokraterna, kommenterar:
- Någon sådan siffra har vi inte påstått. Att påstå att jag ”medger” en felaktighet i vår budget utifrån en siffra som vi aldrig använt eller på något sätt refererat till känns lite egendomligt, säger Oscar.

- Att Svenskt Näringsliv sen inte kan stå för sina egna siffror är beklämmande. Att påstå att vi i Sverigedemokraterna överdriver våra siffror, samtidigt som man själv presenterat en siffra som är nästan dubbelt så hög, är inte seriöst.

---- 
För mer information:

Oscar Sjöstedt, politisk sekreterare
08-786 64 49

Oscar.sjostedt@riksdagen.se