Skip to main content

Sverigedemokraterna begär redovisning av alternativt luftvärnssystem

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2018 14:46 CEST

Sverigedemokraterna har vid upprepade tillfällen problematiserat valet av det amerikanska patriotsystemet för landets luftförsvarsförmåga.

Utifrån denna bakgrund har partiet varit i kontakt med MBDA och SAAB i syfte att se över ett alternativ där svensk försvarsindustri med världsledande radarsystem, samt robotar från MBDA, utgör systemet. Inom ramen för detta system får vi - till skillnad från patriotsystemet - ett mycket kvalificerat luftvärn även på våra korvetter.

Då både MBDA och SAAB efter vår förfrågan ställt sig positiva till en redovisning för försvarsutskottet, där tekniska delar och kostnader för systemet ingår, har Sverigedemokraterna begärt att utskottet uttalar ett stöd för en sådan redovisning. Det övergripande syftet med en redovisning är att ge politikerna ett bättre beslutsunderlag innan slutligt ställningstagande sker.

Samtliga övriga partier har under gårdagen tackat nej till en redovisning enligt förslag ovan. Vi kommer att meddela MBDA och SAAB detta ställningstagande, och återkommer i detta stycke.

Roger Richtoff, försvarspolitisk talesperson, kommenterar:

- Till skillnad från patriotsystemet så klarar detta system även kryssningsrobotar, dessutom till mindre än hälften av kostnaderna, en fjärdedels bemanningsbehov och långt mycket större flexibilitet. 

--

Vid ytterligare frågor eller för mer information, kontakta Sverigedemokraternas pressavdelning på telefonnummer 010 10 19 800 eller per e-post på press@sd.se.