Skip to main content

Sverigedemokraterna begär särskild debatt med anledning av FN:s migrationsavtal

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2018 11:05 CET

Sverigedemokraterna lämnar in en begäran om att riksdagen, i enlighet med 6 kapitlet 23 § riksdagsordningen, kallas till särskild debatt med anledning av det svenska deltagandet i FN:s migrationsramverk, Global Compact on Migration.

Det nuvarande förslaget av migrationsramverket förhandlades fram redan i juli 2018. Likväl har den svenska regeringen genomgående varit tystlåten i frågan, och inte hållit riksdagen tillräckligt uppdaterad. Först de senaste dagarna har en senkommen debatt utbrutit. Med tanke på de potentiella konsekvenserna av ramverket för Sverige, som ju nyligen genomgått en migrationskris, är det utomordentligt viktigt att ramverket snarast kan debatteras i kammaren.

-Vi tycker det är viktigt att frågan om vad detta får för konsekvenser får en ordentlig genomlysning. Det har inte gjorts. I vår mening borde Sverige hoppa av, men vi har inte fått gehör för detta. Därför vill vi att alla partier som tycker det är okej, att regeringen öppet får förklara varför. Det borde ligga även i deras intresse säger Paula Bieler, migrationspolitisk talesperson.

---

Vid ytterligare frågor eller för mer information, kontakta Sverigedemokraternas pressavdelning på telefonnummer 010 10 19 800 eller per e-post på press@sd.se.