Skip to main content

Sverigedemokraterna i Malmö begär omval i Kyrkovalet

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2009 16:39 CEST

Sverigedemokraternas kommunförening i Malmö har idag lämnat in en skrivelse till den lokala, kyrkliga valnämnden, där man anmäler att valsabotage förekommit i vallokalen för Eriksfälts församling samt begär att valet i denna församling skall göras om.

Skrivelsen har följande lydelse:

Anmälan om valsabotage

Då vi, Sverigedemokraterna, påbörjade vår kontroll av vallokalerna i Malmö kunde vi tyvärr konstatera att det vid vallokalen för Eriksfälts församling förekom grava oegentligheter.

Då jag, Christer Voigt, besökte vallokalen för att lägga upp partiets valsedlar till samfällighetsvalet i Malmö, kunde jag konstatera att de valsedlar, som valförrättarna hade skyldighet att tillhandahålla och bevaka, inte fanns på plats vad gällde Sverigedemokraternas valsedlar till kyrkomötet och stiftet. När detta uppdagades var klockan ca 10.15.

När jag påtalade detta för två personer som delade ut valkuvert, hänvisade de mig vidare till en person som satt vid ett av de bord där röstande anmälde sig. Svaret som denna person gav var att valförrättarna inte hade någon skyldighet att tillhandahålla annat än blanka, partimarkerade valsedlar (vilket dock inte heller fanns). Då jag informerade honom om gällande regelverk, hänvisade han mig irriterat till ordföranden, som befann sig i lokalen. Till ordföranden ställde jag då frågan om vad som egentligen gällde och fick till svar att man var skyldig att tillhandahålla även Sverigedemokraternas valsedlar. Efter detta svar fick jag göra honom uppmärksam på att Sverigedemokraternas valsedlar faktiskt ej gick att finna på bordet. Detta gjorde honom märkbart förvånad och efter mycket letande fann han till sist våra valsedlar undanstoppade längst ner i en låda med andra partiers valsedlar.

Ordförande bad om ursäkt och bedyrade att detta inte skulle upprepas. Vid det här laget hade klockan hunnit bli ca 10.25, vilket innebar att de röstande inte haft möjlighet att hitta våra röstsedlar från det att lokalen öppnade, till dess att den stängde för paus.

Efter pausen åkte en kollega till mig ner till lokalen för att följa upp hur det såg ut och kunde då konstatera att Sverigedemokraternas valsedlar fortfarande saknades, klockan var vid detta tillfälle ca 13.10. Min kollega fick då än en gång konfrontera valarbetarna, som efter många om och men, fick fram partiets valsedlar till bordet. Klockan hade då hunnit bli nästan 13.30. Vi kan därmed konstatera att ytterligare en timme förflutit, då väljarna saknat möjlighet att rösta på Sverigedemokraterna.

Med anledning av ovan beskrivna händelser har vi tvingats ta beslutet att anmäla detta som valsabotage. Dessutom måste vi också i våran anmälan begära att omval skall genomföras i berörda församling, då Sverigedemokraterna med stor sannolikhet tappat en betydande mängd röster, som även påverkat det slutliga valresultatet.

Malmö 2009-10-04

Christer Voigt

Sverigedemokraterna

Tel: 0700-55 73 68

E-post: christer.voigt@sverigedemokraterna.se