Skip to main content

Sverigedemokraternas partistyrelse kritiserar regeringens pensionsreform

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2008 07:04 CEST

Vid sitt sammanträde i Stockholm 2008-09-06 beslutade sverigedemokraternas partistyrelse att anta följande uttalande:

För lite och försent

I onsdags aviserade regeringen att de avser både höja garantipensionerna och samtidigt sänka skatten för landets pensionärer. Sverigedemokraterna välkomnar reformen, men anser att den är alldeles för snålt tilltagen.

Sverigedemokraternas partistyrelse kommenterar i ett gemensamt uttalande:

- Regeringens beslut medför för merparten av de 1,5 miljoner pensionärer som berörs av pensionsreformen en ökad nettoinkomst på mellan 818 och 911 kronor per år, medan garantipensionärerna förutom indexhöjningen ökar drygt 200 kronor mer i månaden. Det är alldeles för lite.

- Sedan i början av 90-talet är pensionärerna som grupp en av de största förlorarna. Medan de flesta andra grupper fått ökade realinkomster har de svenska pensionärerna istället fått se sin andel av medelinkomsten påtagligt minska. I Sverige lever idag hundratusentals pensionärer på en inkomst på eller nära fattigdomsgränsen. Detta menar vi är ett stort svek och fullständigt oacceptabelt i ett land som kallar sig solidariskt. Sverigedemokraterna kräver därför att regeringen på allvar börjar visa att man bryr sig om dem som byggt landet, och att regeringen därmed för landets äldre presenterar en betydligt mer välvillig reform än den nu aviserade.

För vidare information:

Mattias Karlsson

Pressekreterare

Tel: 0708- 18 07 66

E-post: mattias.karlsson@sverigedemokraterna.se