Skip to main content

Ur SD:s kommande budget: Höjda garantipensioner och sänkt pensionärsskatt

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2012 11:29 CEST

Förslaget presenteras idag i en debattartikel i Borås Tidning. Sverigedemokraternas tydliga fokus på att förbättra situationen för landets äldre ligger fast och utvecklas i partiets kommande budgetmotion. För att rikta tydligare fokus mot de lägst betalda pensionärerna kompletteras sänkningen av pensionärsskatten i partiets budgetförslag med en höjning av garantipensionen.

Förslagen i korthet:

– Pensionärskatten sänks med 24,8 miljarder under budgetperioden vilket resulterar i sänkt skatt med 1150 kronor i månaden för en medelbetald pensionär. Sänkningen genomförs stegvis under budgetperioden 2013-2016. Under 2013 avsätts 3 miljarder kronor för att sänka skatten för pensionärer.

– Garantipensionen höjs med 10 procent vilket belastar statens finanser med 2,6 miljarder under 2013. Partiet föreslår att förändringen ska genomföras redan under nästa år. En medelbetald garantipensionär skulle få 793 kronor mer i garantipension med partiets förslag.

– Införande av extra RUT-avdrag för pensionärer. Partiet skjuter till 500 miljoner med start redan nästa år.

 

 

Sverigedemokraternas ekonomiskpolitiska talesperson Erik Almqvist kommenterar:

- Äldrefrågorna kommer att vara fortsatt högt prioritade inom Sverigedemokraterna. Årets nyhet är att vi tydligare vill rikta fokus på de pensionärer som har det allra sämst ställt. Detta gör vi genom att under budgetperioden skjuta till 35 miljarder koronor utöver regeringen.

 

Debattartikeln i sin helhet:

 

Alltför många av Sveriges pensionärer lever idag med små marginaler. Inkomsten efter skatt, hyra och andra fasta avgifter räcker i många fall enbart till det allra mest basala.

Värst är situationen för landets garantipensionärer som idag är 685 000 till antalet. Garantipensionen är tänkt att garantera en skälig levnadsnivå för dem med ingen eller ringa inkomstpension. Denna - enligt regeringen skäliga - levnadsnivå har bestämts till 7 810 kronor per månad, före skatt. Samtidigt tvingas dessa liksom alla andra pensionärer betala väsentligt högre skatter än den arbetande delen av befolkningen.

 
Sverigedemokraterna ser här uppenbara problem såväl med garantipensionens storlek som med beskattningen av pensionärerna. Pension är i grund och botten att betrakta som uppskjuten lön och bör därmed inte beläggas med radikalt högre skatter än vanliga arbetsinkomster. Det är uppseendeväckande att skatteskillnaden mellan inkomst av tjänst och pension har ökat så pass kraftigt. Arbetslinjen måste i framtiden även beakta behoven hos dem som slutfört sitt arbete.


 Regeringens sänkning av pensionärskatten med en femtiolapp i månaden tillsammans med höjningen av bostadstillägget är visserligen välkomna reformer men i sammanhanget kan de bara sammanfattas med ett ord - otillräckliga.


I vår budgetmotion föreslår vi en höjning av garantipensionerna med tio procent vilket för en genomsnittlig garantipensionär skulle ge drygt 300 kronor netto mer i plånboken varje månad. Dessa hundralappar kan för en pensionär med små marginaler betyda oerhört mycket för livskvaliteten.


Sverigedemokraternas uttalade ambition att kraftigt sänkta skatten på pension ligger fast. För att ytterligare förbättra för våra pensionärer vill vi successivt öka det förhöjda grundavdraget för dem som är 65 år eller äldre. Grundavdraget är konstruerat som så att det är högre vid låga inkomster för att sedan falla vid högre inkomstlägen. I partiets budgetmotion avsätts till nästa år tre miljarder, vilket sedan under budgetperioden ökar för att slutligen hamna på nio miljarder under 2016. Det skulle ge en genomsnittlig pensionär 433 kronor mer varje månad efter skatt.


Totalt sett skulle dessa reformer under 2013 belasta statens finanser med 5,6 miljarder under 2013 och med 35 miljarder under hela den fyraåriga budgetperioden. Utöver dessa satsningar vill vi även införa ett extra Rut-avdrag för personer över 65 år. Under budgetperioden avsätter partiet 500 miljoner per år för denna reform som skulle skapa möjligheter för fler pensionärer att köpa in hushållsnära tjänster som kan bidra till ökad livskvaliteten bland pensionärerna.


 Dessa satsningar finansierar partiet i huvudsak genom de besparingar som görs till följd av en kraftigt begränsad invandringspolitik och en effektiverad biståndspolitik. När det handlar om att prioritera ser vi det som självklart att prioritera landets äldre till förmån för massinvandringspolitik och ett bistånd som brister såväl i styrning som i faktiskt resultat.

Erik Almqvist, ekonomiskpolitisk talesperson
Per Ramhorn, äldrepolitisk talesperson

 

 

 

För vidare information:

Martin Kinnunen
Pressansvarig
Telefon: 0708-180943
E-post: martin.kinnunen@sverigedemokraterna.se