Skip to main content

Välfärdsprioriteringar och sänkt skatt före massinvandring och ineffektivt bistånd

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2010 12:22 CEST

Sverigedemokraterna är ett sverigevänligt parti som har inspirerats av idén om folkhemmet och ett samhälle byggt på gemensamma värderingar. Detta framkommer tydligt i vår budget där vi vågat prioritera på ett sätt som stämmer överens med vår grundprincip om att ta ansvar för Sverige och dess invånare.

Våra stora satsningar ligger inom äldrepolitiken, arbetsmarknadspolitiken samt inom kriminalpolitiken. Vi har även vågat göra unika besparingar på områden såsom ineffektivt bistånd, misslyckade integrationsåtgärder samt en mycket kostsam och inhuman massinvandring. Detta innebär att vi, i jämförelse med regeringen, kommer att kunna stärka välfärden samtidigt som vi sänker skatten ytterligare.

Vinnarna i denna budget är våra äldre då vi helt och hållet avskaffar pensionärsskatten och samtidigt satsar en betydande summa på nödvändiga insatser inom äldrevården och omsorgen.Avskaffandet av pensionärsskatten handlar enkelt uttryckt om att jämna ut skatteskillnaderna mellan löntagare och pensionärer.

Vidare är satsningen på nyskapande av jobb en av våra största åtgärder. 50 000 nya lärlingsanställningar kommer att erbjudas de som haft det allra svårast att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. Utöver detta återinför vi schablonavdraget för småföretagande men passar också på att vidareutveckla det genom att fördubbla antalet personer som ingår.
Sverigedemokraterna har varit mycket tydliga med att politik är en fråga om att prioritera och de begränsade resurserna ska användas på ett så effektivt sätt som möjligt. Vi väljer därför att satsa en flyktingmiljard till UNHCR som fokuserar på de mest akut nödlidande flyktingarna, de som blir kvar i oroshärdarnas närområden.

Totalt gör vi, utöver regeringens budgetproposition, en välfärdssatsning på 17,1 miljarder som kommer att användas för att på ett effektivt och sverigevänligt sätt se till att påbörja ett återupprättande av välfärden.

Johnny Skalin, riksdagsledamot och ekonomipolitisk talesman för Sverigedemokraterna kommenterar:
- Sverigedemokraterna är beredda att ta ansvar för Sverige och med detta budgetförslag visar vi tydligt att det går att kombinera en ökad välfärd med sänkta skatter, allt handlar om att prioritera på rätt sätt. Pengar växer inte på träd och det finns inte resurser till allt och alla. Sverigedemokraterna anser att svenska staten i första hand ska tillgodose svenskarnas väl och ve och med vår budget tydliggör vi hur en sådan satsning ska gå till.


Presskonferens med anledning av budgeten hålls kl 15 i Riksdagens presscenter (utanför Plenisalen). Alla frågor kring budgeten tas då.

---
Pressekretariatet
08-500 00 055