Skip to main content

Varför folkomrösta om EMU men inte om Lissabonfördraget?

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2009 08:41 CEST

I ett öppet brev till Folkpartiledaren, Jan Björklund, kräver Europaparlamentskandidaten, Sten Andersson (SD), svar på frågan om varför det är rätt att hålla en ny folkomröstning om EMU, men fel att folkomrösta om det grundlagsförändrande Lissabonfördraget:

Trots att Folkpartiet och Jan Björklund ursprungligen var motståndare till att folket överhuvudtaget skulle få vara med och bestämma i frågan om ett svenskt medlemskap i EMU, har man nu aviserat att man vill ha en ny folkomröstning om vår valuta med syftet att Sverige snarast möjligt skall övergå till euron.  Skälet påstås vara att den svenska valutan fallit i värde och så vill man inte ha det.

Märkligt nog vägrar Jan Björklund att  ta hänsyn till de fördelar som faktiskt finns med dagens valutavärde. Svensk export har enligt Exportrådet tjänat runt 30 miljarder kr på vår nuvarande kronkurs. Samma källa hävdar att den redan alltför höga svenska arbetslösheten blivit vida värre om Sverige haft euron som valuta. Dessutom är det inte svårt hitta konsumentorganisationer i euroländer som bestämt påstår att prisnivåerna höjdes kraftigt och omotiverat då  de nationella valutorna byttes mot euron. Jag vill bland annat mot bakgrund av detta ställa följande öppna frågor till Jan Björklund och Folkpartiet:

- Varför vill Folkpartiet nu låta folket bestämma i frågan om valutan men inte om antagandet av en ny grundlag i form av Lissabonfördraget? Vilka principer förutom det rena partiintresset anser Folkpartiet skall ligga till grund för utlysandet av folkomröstningar?

För vidare information:

Sten Andersson

Kommunalråd och kandidat till Europaparlamentet (SD)

Tel: 0768 - 93 77 87

 

Mattias Karlsson

Presschef

Tel: 0708- 18 07 66