Skip to main content

H&M Foundations kampanj ger 30 miljoner kronor för utbildning åt barn på flykt

Pressmeddelande   •   Jan 24, 2017 09:00 CET

Galvanie, 13 år, har flytt från Demokratiska republiken Kongo till Uganda. Hon är övertygad om att utbildning leder till en bättre framtid. I Uganda bidrar UNHCR bl.a. med skolbänkar och skrivböcker för barn på flykt. Foto: UNHCR/Jiro Ose

En global kampanj av icke vinstdrivande H&M Foundation har genererat 30 miljoner kronor åt UNHCR, FN:s flyktingorgan och dess arbete för att ge utbildning åt barn på flykt.

Kampanjen lanserades i november 2016 för att hjälpa barn som flytt att få det skolmaterial de behöver för att gå i skolan. För varje presentkort som såldes i över 4000 H&M-butiker över hela världen fram till sista december 2016 har H&M Foundation givit en donation till stöd för barn på flykt. Kampanjen kommer att hjälpa barn över hela världen, bland annat i Tchad, Etiopien, Iran, Kenya, Malaysia, Pakistan, Rwanda, Sydsudan, Sudan, Syrien, Uganda och Jemen.

Över hälften av alla flyktingar är barn. Bara 50 procent har möjlighet att gå i skolan på låg- och mellanstadienivå och ännu färre kan fortsätta till högstadiet och gymnasiet. Att se till att barn på flykt har tillgång till utbildning är en grundläggande del av UNHCR:s arbete. Det är också avgörande för att hjälpa flyktingbarn skapa en bättre framtid för sig själva och sina samhällen.

Tack vare kampanjen kommer barn som tvingats på flykt att få skolmaterial som till exempel läroböcker och anteckningsblock. Skolmaterial spelar en mycket viktig roll i att se till att de kan börja skolan och fortsätta gå kvar.

-Flyktingbarn löper fem gånger större risk att inte gå i skolan jämfört med andra barn. Därför är det helt avgörande att de får det material de behöver för att kunna gå i skolan. Den här donationen gör att UNHCR kan se till att barn i krisområden runt om i världen får utbildning, säger Diana Amini, global chef för H&M Foundation.

-Vi vill rikta ett varmt tack till H&M:s anställda och kunder för deras stöd för H&M Foundations globala kampanj tillsammans med UNHCR. Utbildning är oerhört viktigt för att barn på flykt ska kunna leva bättre liv. Tyvärr saknas det dock fortfarande resurser. Genom kampanjer som den här kan vi tillsammans göra en verklig skillnad för barn som tvingats fly från sina hem, säger Katinka Lindholm, generalsekreterare på Sverige för UNHCR.

###

Mediakontakter

Anna-Karin Moden, Kommunikationschef, Sverige för UNHCR
anna-karin.moden@sverigeforunhcr.se
+46 (0)739 147 036

Diana Amini, Global Manager, H&M Foundation
diana.amini@hmfoundation.com
+46 (0)729 804 802

Om H&M Foundation:

H&M Foundation är en icke vinstdrivande global stiftelse privat finansierad av familjen Stefan Persson, grundare av och huvudägare i modeföretaget H&M. Genom att investera i människor, samhällen och innovativa idéer förbättrar stiftelsen levnadsvillkor vilket leder till positiv långvarig förändring. Genom partnerskap med framstående organisationer runt om i världen driver stiftelsen förändring inom fyra områden; utbildning, vatten, jämlikhet och planet. H&M Foundation kan också bidra med katastrofstöd. Sedan 2013 har familjen Stefan Persson donerat 1,1 miljard kronor till stiftelsen.

H&M Foundation började samarbeta med UNHCR 2015 i samband med flyktingsituationen runt Medelhavet och bidrog genom en stor donation till att människor som flytt fick mat, tak över huvudet, sjukvård och möjlighet till registrering. Barn fick också särskild hjälp tack vare H&M Foundations stöd.

UNHCR är FN:s flyktingorgan och leder internationella insatser för att skydda människor som har tvingats fly från sina hem på grund av konflikt eller förföljelse. UNHCR ger livräddande nödhjälp som tak över huvudet, mat och vatten, skyddar grundläggande mänskliga rättigheter och tar fram lösningar som ger människor en säker plats de kan kalla sitt hem och där de kan skapa en bättre framtid. UNHCR arbetar även för att statslösa människor ska få en nationalitet.

Sverige för UNHCR är UNHCR:s samarbetspartner i Sverige och arbetar med att samla in pengar samt öka medvetenheten bland allmänheten om situationen för människor som tvingats fly sina hem. Sverige för UNHCR har 90-konto.

Bifogade filer

PDF-dokument