Skip to main content

IKEA-kampanjen "En liten lampa kan göra stor skillnad" gav 30,8 miljoner euro till människor på flykt

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2016 08:00 CET

IKEAs globala kampanj En liten lampa kan göra stor skillnad genererade 30,8 miljoner euro till UNHCR, FN:s flyktingorgan. Pengarna kommer att ge tusentals familjer som bor i flyktingläger bättre belysning och förnyelsebar energi.

IKEAs kunder och medarbetare i mer än 300 varuhus i 40 länder har gjort kampanjen till en fantastisk framgång. Under tre kampanjperioder, mellan februari 2014 och december 2015, donerade IKEA Foundation en euro för varje såld LED-produkt till UNHCR:s arbete för människor på flykt.

Under den sista perioden, som pågick mellan den 29 november och den 19 december 2015, samlades 12,4 miljoner euro in. De svenska kunderna bidrog genom förra årets kampanj med cirka 6 miljoner kronor till UNHCR. Pengarna kommer göra det möjligt för UNHCR att ge hundratusentals människor på flykt i Asien, Afrika och Mellanöstern belysning och energi, och ge tusentals barn på flykt möjlighet att gå i skolan.

UNHCR skapar energilösningar som är anpassade till lokala förhållanden. I Azraq-lägret i Jordaniens öken kommer ett projekt med solceller att täcka energibehoven för 60 000 syriska flyktingar. Genom att ersätta fossila bränslen med förnyelsebar energi kommer koldioxidutsläppen att minska med 3500 ton per år.

– Under mitt besök i Azraq-flyktinglägret förra året blev det oerhört tydligt vilken skillnad tillgången till el och belysning skulle göra för de flyktingar jag träffade. Gatubelysning kommer inte bara att öka säkerheten i lägret, lampor inomhus gör det till exempel möjligt för barn att läsa läxor på kvällen och för familjer att leva ett mer värdigt liv. Vi är mycket glada och tacksamma för att hundratusentals kunder och medarbetare hos IKEA har gjort det möjligt för UNHCR att förbättra levnadsvillkoren för människorna i lägret, säger Katinka Lindholm, generalsekreterare för Sverige för UNHCR.

Andra positiva effekter av En liten lampa kan göra stor skillnad-kampanjen:

  • 280 000 flyktingar i Etiopien och Jordanien är nu säkrare på natten tack vare
    56 000 soldrivna lampor och installation av 720 solenergidrivna gatlyktor.
  • 22 nya biogasanläggningar förbättrar avfallshanteringen i flyktingläger i Bangladesh. Anläggningarna omvandlar mänskligt avfall till bränsle som kan användas vid matlagning.
  • I Bangladesh, Tchad och Etiopien har fler än 37 000 flyktingbarn börjat grundskolan och 740 nya lärare har utbildats.

– Det känns fantastiskt att kunna bidra till att göra livet något bättre och ljusare för de många människor som är på flykt i världen. Ingen kan göra allt, men vi kan alla bidra med vår del och behoven är skriande, säger Jonas Carlehed, Hållbarhetsansvarig IKEA Sverige.

Per Heggenes, chef för IKEA Foundation, säger att han är "oerhört stolt över att IKEA Foundation har kunnat hjälpa UNHCR att ge välbehövlig hållbar energi och utbildning till tusentals flyktingbarn och familjer och göra deras liv lite ljusare.”

UNHCR är FN:s flyktingorgan och skyddar människor som tvingats fly från krig och förföljelse. UNHCR ger nödhjälp som tak över huvudet, mat, vatten och sjukvård. UNHCR skyddar också flyktingars mänskliga rättigheter och hjälper dem att hitta långsiktiga lösningar till en tryggare framtid.

Sverige för UNHCR är UNHCR:s samarbetspartner i Sverige och arbetar med att samla in pengar samt öka medvetenheten bland allmänheten om situationen för människor som tvingats fly sina hem. Sverige för UNHCR har 90-konto.

IKEA KONCERNEN
Vår vision är att skapa en bättre vardag för de många människorna. IKEA erbjuder väldesignad, funktionell och prisvärd heminredning med hög kvalitet för livet hemma, och som producerats med hänsyn till människor och miljö. IKEA koncernen har 329 varuhus i 28 länder. Dessutom finns det mer än 40 varuhus som drivs av franchisetagare utanför IKEA koncernen. IKEA koncernens varuhus hade 716 miljoner besök under verksamhetsåret 2015 och 1,5 miljarder besök på www.IKEA.com.

IKEA FOUNDATION
IKEA Foundation syftar till att förbättra möjligheterna för barn och unga i världens fattigaste samhällen genom att stödja holistiska, långsiktiga program som kan skapa omfattande och bestående förändring. Stiftelsen arbetar med starka strategiska partners som använder innovativa tillvägagångssätt för att uppnå storskaliga resultat inom fyra fundamentala områden i ett barns liv: en plats att kalla sitt hem; en hälsosam start i livet; en bra utbildning och en hållbar familjeinkomst. De program som nu stöds når omkring 100 miljoner barn. Läs mer på www.ikeafoundation.org och www.facebook/IKEAfoundation

Bifogade filer

PDF-dokument