Skip to main content

Nya ledamöter till Sverige för UNHCR:s styrelse

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2016 13:31 CEST

Organisationen Sverige för UNHCR har två nya styrelseledamöter. Lenar Bjurner, HR- och hållbarhetsdirektör på Scandic Hotels, är ny ordinarie ledamot i styrelsen. Johan Mast, konsult inom krisledning och organisationseffektivitet och tidigare generalsekreterare på Läkare Utan Gränser, har blivit invald som suppleant.

Sverige för UNHCR, samarbetspartner till FN:s flyktingorgan UNHCR, har vuxit snabbt och fördubblade sitt insamlingsresultat mellan 2014 och 2015, då organisationen samlade in över 490 miljoner kronor. Sverige för UNHCR är nu landets femte största insamlingsorganisation.

– Viljan att hjälpa människor på flykt är mycket stor och Sverige för UNHCR har lyckats engagera många i det livräddande arbetet som UNHCR gör. Vi är mycket glada att välkomna Lena och Johan till vår styrelse – med deras expertis inom HR, organisationsledning och humanitärt arbete kommer de att bidra på ett mycket viktigt sätt till organisationens fortsatta utveckling, säger Nicklas Wigren, styrelseordförande för Sverige för UNHCR.

Lena Bjurner är medlem av Scandic Hotels koncernledning och har tidigare hållit flera seniora positioner inom American Express. Hon har just blivit nominerad till Årets personaldirektör 2017. Johan Mast är konsult och baserad i Kampala, Uganda. Han har mer än tio års erfarenhet av humanitärt arbete med fokus på Afrika och har tidigare varit generalsekreterare för Läkare Utan Gränser och biträdande utbildningschef på Folke Bernadotteakademin.

UNHCR är FN:s flyktingorgan och leder internationella insatser för att skydda människor som har tvingats fly från sina hem på grund av konflikt eller förföljelse. UNHCR ger livräddande nödhjälp som tak över huvudet, mat och vatten, skyddar grundläggande mänskliga rättigheter och tar fram lösningar som ger människor en säker plats de kan kalla sitt hem och där de kan skapa en bättre framtid. UNHCR arbetar även för att statslösa människor ska få en nationalitet.

Sverige för UNHCR är UNHCR:s samarbetspartner i Sverige och arbetar med att samla in pengar samt öka medvetenheten bland allmänheten om situationen för människor som tvingats fly sina hem. Sverige för UNHCR har 90-konto.