Skip to main content

Nya nödbostäder åt människor på flykt – för första gången i stor skala

Pressmeddelande   •   Feb 29, 2016 11:01 CET


Nödbostaden Better Shelter har nu, för första gången i stor skala, implementerats i fem olika flyktingläger i Irak. Totalt har UNHCR satt upp 800 nödbostäder som ger bättre och säkrare boendeförhållanden till 4 000 barn, kvinnor och män. Projektet finansieras av Svenska PostkodLotteriet. Nödbostaden har tagits fram genom ett samarbete mellan svenska Better Shelter, UNHCR, IKEA Foundation och i samråd med flyktingar.

Värdiga hus som ger trygghet och hopp för människor på flykt, det är idén bakom Better Shelter. Nu har husen för första gången tagits i bruk i stor skala: UNHCR har satt upp totalt 800 hus i fem olika flyktingläger i Irak. Platserna valdes ut på grund av dess extrema väderförhållanden, där sandstormar och värmebölja utsätter de klassiska UNHCR-tälten för svåra slitageskador.

– Tält ger snabbt och effektivt skydd men håller inte mer än sex månader av sol, regn och blåst. De nya nödbostäderna håller i tre år. UNHCR arbetar hela tiden för att utveckla boendelösningar för att möta den krissituation som råder, säger Katinka Lindholm, generalsekreterare för Sverige för UNHCR.

De nya nödbostäderna är framtagna av svenska Better Shelter tillsammans med UNHCR och IKEA Foundation. Framtagningsarbetet skedde i nära samråd flyktingar som gav sin syn på vad de önskade sig av en nödbostad. Resultatet blev en bostad om 17,5 kvm där man kan stå raklång och som har en lättviktig ram av galvaniserat stål. Huset har en dörr som går att låsa, vilket förbättrar säkerheten. Väggarna är hårda och isolering samt ventilering ger ordentligt skydd mot olika väderförhållanden. På taket sitter en solpanel som ger ström till en taklampa och möjlighet att ladda en mobil. Husen byggs i lätta material, levereras i platta, lättfraktade paket och kan byggas upp på 4-6 timmar.

– Better Shelter-huset är enkelt – men det erbjuder en enorm skillnad i livskvalitet för de som flyttar in. UNHCR fortsätter att fokusera på hållbarhet och innovativa boendelösningar och hoppas kunna förbättra boendet för miljontals fler människor som tvingats på flykt, säger Katinka Lindholm.

Svenska PostkodLotteriet har bidragit med totalt 11 085 600 miljoner kronor för att finansiera projektet i Irak.

För intervjuer, bilder och rörligt material, vänligen kontakta kommunikationschef Anna-Karin Moden, 073 914 70 36.

UNHCR, FN:s flyktingorgan, leder internationella insatser för att skydda människor som har tvingats fly från sina hem på grund av konflikt eller förföljelse. UNHCR ger livräddande nödhjälp som tak över huvudet, mat och vatten,skyddar grundläggande mänskliga rättigheter och tar fram lösningar som ger människor en säker plats de kan kalla sitt hem och där de kan skapa en bättre framtid. UNHCR arbetar även för att statslösa människor ska få en nationalitet.

Sverige för UNHCR är UNHCR:s samarbetspartner i Sverige och arbetar med att samla in pengar samt öka medvetenheten bland allmänheten om situationen för människor som tvingats fly sina hem. Sverige för UNHCR har 90-konto.

Bifogade filer

PDF-dokument