Skip to main content

Över 3,5 miljoner genom Hjälp oss hjälpa på TV3

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2015 16:17 CEST

Under torsdagkvällen sände TV3 ett extrainsatt program för att samla in pengar till UNHCR till förmån för hundratusentals människor på flykt, Hjälp oss hjälpa. Programmet genererade över 3,5 miljoner kronor.

-Det är en otrolig summa pengar, långt över vad jag hade vågat hoppas på. Tusentals människor kommer att få hjälp med till exempel mediciner, vatten, mat, och tak över huvudet tack vare detta. Det känns helt fantastiskt, säger Katinka Lindholm, generalsekreterare på Sverige för UNHCR. 

-Bilden på lille Alan berörde oss djupt och vi kände att vi var tvungna att göra någonting. Genom de plattformar vi har kunde vi bidra till att sprida UNHCR:s viktiga budskap och ge möjlighet för ännu fler att hjälpa. Det har varit fantastiskt att få göra det här programmet tillsammans med Sverige för UNHCR. Jag är stolt och imponerad över alla som arbetat hårt för att få ihop ett så bra och viktigt program på mindre än en vecka, säger Anders Jensen, VD MTG Sverige.

Programmet gjordes av MTG Sverige och produktionsbolaget Strix i samarbete med Sverige för UNHCR. Alla som arbetade med programmet har valt att skänka sina arvoden till UNHCR.

-Jag skulle vilja tacka alla på MTG Sverige och på Strix som har arbetat med att göra detta möjligt. Jag vill också rikta ett särskilt tack till Robert Aschberg och hans gäster i programmet som jag tycker uppmärksammade de här svåra frågorna på ett ansvarsfullt och bra sätt, säger Katinka Lindholm, generalsekreterare på Sverige för UNHCR.

SVERIGE FÖR UNHCR är en insamlingsorganisation och FN:s flyktingorgan UNHCR:s samarbetspartner i Sverige, med uppdrag att samla in pengar till UNHCR:s arbete och att öka medvetenheten om flyktingars situation. Sverige för UNHCR har 90-konto.

UNHCR är FN:s flyktingorgan och har uppdraget att försvara flyktingars rättigheter och trygga deras välbefinnande. När en flyktingkris inträffar är UNHCR först på plats och erbjuder nödhjälp, som mat, vatten och tak över huvudet.